REHABILITACIÓ TALLER CERÀMICA

CENTRE DE FORMACIÓ EN SANTA ANNA.

Seguint les directrius de la Iniciativa *Urban Gandia, amb l'objectiu de reduir les disparitats Socials i Econòmiques, plantant cara a la problemàtica social, atur, exclusió social, escassa formació i baixa iniciativa empresarial.

Aquest projecte pretén oferir a les persones desocupades una millora de la seua qualificació professional i desenvolupament professional vinculat a les exigències del mercat de treball, per a afavorir la seua inserció laboral.

El Projecte per a l'edifici d'Activitats educatives o Centre de Formació i Taller de Capacitació laboral, se situara en el barri de Santa Anna, una vegada demolit l'antic taller de la ceràmica actualment sense ús pel seu deteriorat estat de conservació

L'edificació se situara en la parcel·la resultant del projecte de *reparcelación i urbanització del sector Sector Santa Anna, afectada per un vial de nova creació així com per l'ampliació del carrer Sant Anna.

Així mateix, el projecte resoldrà la connexió del nou edifici amb l'Equipament Municipal annex al mateix.

L'edifici es distribuirà en dues plantes emplenant un programa de necessitats, distribuïdes en Recepció, Sala de punts oberta per a PC's, Taller de Practiques polivalent, Superfície exterior per a practiques de jardineria i ofici de paleta, Magatzem material, Lavabos, Aules teòriques, Despatx administració, amb els seus corresponents serveis.

Es pretén amb aquesta intervenció, la creació d'un espai de formació d'ocupació que es constituïsca com referent en les polítiques de cohesió social i econòmica per a aquestes zones que han quedat aïllades i desfavorides en l'àmbit de la Iniciativa *Urban Gandia.

3d Virtual
3d Virtual  
Taller Ceràmica
Taller Ceràmica  
Taller Ceràmica
Taller Ceràmica  
Taller Ceràmica
Taller Ceràmica  
Taller Ceràmica
Taller Ceràmica