PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

DIFUSIÓ DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL CONEIXEMENT

Finalment, a fi de combatre la bretxa digital, es posarà en funcionament un Pla de Difusió de la Societat de la Informació i del Coneixement que preveu la creació d'un Centre de Recursos Digitals. Aquest centre es concep com un espai de formació i socialització en l'ús d'Internet i de les Noves Tecnologies de la Comunicació i la Informació, i té com a objecte que els ciutadans, ciutadanes i empreses Urban de Gandia formen part activa de la societat del coneixement. El CRD oferirà formació sobre les ferramentes digitals, tant a nivell domèstic com a professional, en les diferents modalitats de participació (presencial o a distància). També està previst el desplegament de punts d'accés WIFI gratuïts, en els principals espais públics i edificis administratius de la zona.