BARRANC SANT NICOLAU

PLA DIRECTOR I PROJECTES D'URBANITZACIÓ DEL BARRANC DE BENIOPA I LA SEUA ZONA D'INFLUÈNCIA

Síntesi del Projecte:

El barranc i la seua zona d’influència serà un lloc inserit en la seua trama urbana i territorial, connectat viàriament amb la resta de la ciutat i amb l’exterior i amb llocs de trobada que vertebren els barris i a una escala més àmplia la ciutat.

 

 

Síntesi de les Actuacions:

 • Actuacions estratègiques

  Les actuacions que plantegem des de l’avançament del pla director i que seran desenvolupades als projectes d’urbanització s’engloben en tres estratègies:

  La creació d’un Recorregut longitudinal paral•lel al barranc amb cabuda per al vianant i el ciclista que configure el corredor verd al seu pas per la zona urbana.

  Recorrido longitudinal

  Els Cosits Urbans que potenciaran les relacions transversals al curs d’aigua evitant que aquest siga un límit urbà. Tractarem els punts on siga possible este intercanvi millorant les passarel•les existents, creant-ne de noves, emfatitzant les zones de creuament i reforçant la seua capacitat d’actuació.

  Cosidos Urbanos

  Entre aquestos recorreguts per als vianants ressaltaran uns punts singulars, es tracta de llocs de trobada que anomenarem Grapes Urbanes, amb xicotetes places d’estança i de pas.

  Grapas Urbanas

 

Avançament de la Proposta.

Avance de la propuesta

Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau  
Sant Nicolau
Sant Nicolau