SAGRADO CORAZÓN

Projecte d’urbanització del Carrer Sagrat Cor de Jesús al Barri de Santa Anna – GANDIA."ECOTÒ URBÀ"

El nou disseny per al carrer pren com a punt de partida la seua especial condició de transició amb la vora natural del barri de Santa Anna la posició del qual conforma un espai “ecotò”, és a dir, un espai d'interfase en què la naturalesa de la muntanya de Santa Anna s'aproxima al que és urbà i allò que es urbà s'aproxime a la muntanya, donant lloc al contacte i intercanvi entre els dos ecosistemes.

El projecte del carrer es concep així com una de les vies d'entrada al futur parc de la Muntanya de Santa Anna. Els distints sistemes de circulació considerats (passarel•la, eix viari, recorreguts de vianants), s'agrupen de forma contínua donant lloc a un format de “corredor entrellaçat”, que establirà un flux ininterromput entre la ciutat, el barri i la muntanya, on els punts d'accés i connexió de nivells són celebrats com “experiències temporals” dissenyades per a prolongar la transició, des del moviment frenètic de la ciutat al paisatge tranquil i elevat del nou “carrer ecotò”.

D'aquesta manera el nou projecte proposa descomposar la interpretació viària clàssica, unitària i monolítica i introduir una altra escala d'experiència de la ciutat i la muntanya, definint no sols un itinerari pròxim als pins i a les roques calcàries de l'entorn natural pròxim, sinó que al temps la panoràmica de la ciutat s'incorpore a l'experiència urbana, per mitjà d'uns traçats ondulants i serpentejants que produïxen una variació contínua de les visuals.

Així mateix, també s'ha valorat la dimensió social d'aquest nou espai urbà per a potenciar la seua funció d' “accessibilitat universal” a tots els ciutadans, per la qual cosa la majoria dels traçats tindran uns nivells d'accesibilitat adaptat i practicable, açò permetrà el seu ús per a persones amb mobilitat reduïda i facilitarà la passejada còmoda per a tots els veïns i ciutadans.

Percebre una sensació de protecció i seguretat ha estat un altre dels requisits essencials en el disseny de l'espai públic proposat com a lloc d'intercanvi social i trobada. Aquest nou eix vertebrador del tram es convertirà per tant en un lloc atractiu de relació entre els seus residents, per al que proposen espais de passeig, estancials i recreatius on a més s'ha prestat especial atenció a la seua experiència sensorial per mitjà de la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte a través d'un recorregut canviant d'espècies botàniques. Amb tot això, el nou carrer es configurarà com un espai urbà singular, ple d'esdeveniments, que constituïxen una seqüència variada i episòdica de “biòtops” cada un d'ells amb el seu propi paisatge.

La qualitat ambiental del nou espai urbà es confia fonamentalment a l'adaptació del seu traçat a l'escarpada topografia existent, la utilització d'abundant vegetació autòctona, la incorporació d'una xarxa hidràulica per a la recuperació d'aigües pluvials, a més de la utilització de tècniques bioclimàtiques per a matisar el microclima de la zona i afavorir les estades prolongades dels usuaris en el nou espai públic proposat.

13 Sagrat Cor
13 Sagrat Cor  
12 Sagrat Cor
12 Sagrat Cor  
11 Sagrat Cor
11 Sagrat Cor  
10 Sagrat Cor
10 Sagrat Cor  
9 Sagrat Cor
9 Sagrat Cor  
8 Sagrat Cor
8 Sagrat Cor  
7 Sagrat Cor
7 Sagrat Cor  
6 Sagrat Cor
6 Sagrat Cor  
5 Sagrat Cor
5 Sagrat Cor  
4 Sagrat Cor
4 Sagrat Cor  
3 Sagrat Cor
3 Sagrat Cor  
2 Sagrat Cor
2 Sagrat Cor  
1 Sagrat Cor
1 Sagrat Cor