REGENERACIÓ URBANA

  

PLAÇA SANTA ANNA 

BARRANC DE SANT NICOLAU

PARC PERIURBÀ 

REURBANIZACIÓ SAGRAT COR 

REHABILITACIÓ TALLER CERÀMICA