PARC PERIURBÀ

PROJECTE PARC PERIURBÀ DE SANTA ANNA. "ACRÒPOLI SALUDABLE"

El PARC BOSC-URBÀ s’estructura a partir de l’accés al cim com enllaç dels diferents ESPAIS PROPOSATS.

ZONES ESPAI PARC:

  • Un Parc Circular que articula la vora amb el nucli urbà i les connexions ecològiques amb la Serra del Monduver i Marxuquera.
  • Un Passeig arbrat amb seqüència de jardins sensorials.
  • Uns espais Oberts a mitja vessant que ofereix unes vistes panoràmiques de la badia de Gandia.
  • Unes plataformes en el cim que es composen a partir d’un arxipèlag de “illes Ecològiques” que suporten àrees recreatives i de repós. 

El nou parc es concep com un àrea frondosa, heterogènia, densament arborada i coberta amb plantes tapís que reprodueix les Condicions ambientals del bosc mediterrani en les quals s'intercalen espais funcionals i àrees obertes de diversa índole i tractament. També el nou parc serà un esdeveniment dedicat a l'exploració de la relació complexa i diversa entre el cos humà, la salut i el paisatge desenvolupant-ho en tot el seu espectre, des del “vertiginós” al ”tranquil·lizant”, des del “físic” al “estètic” i des del “col·lectiu” al ”individual” que es plasmarà en la proposta d'un programa funcional que integra un conjunt d'activitats que inclou els esports de risc en muntanya, el entreteniment d'aventures en el bosc, les eco-teràpies, i les activitats d'educació ambiental amb interpretació de la naturalesa.

D'aquesta manera, el “parc-bosc urbà” s'estructura a partir de l'accés al cim com enllaç i jerarquizador dels diversos espais proposats, oferint la possibilitat de gaudir de distintes vivències en diferents ambients, per a ser experimentats i utilitzats com a llocs de recreació i trobada, i en altres casos com a llocs de silenci i contemplació de l'espectacular visió panoràmica del paisatge que ens ofereix la Muntanya de Santa Anna:

Per a recuperar aquestes zones altes, cal que els cims mantinguen i potencien el seu caràcter d'espai verd, però al temps s'exigeix que es converteixin urbanísticament en el Parc Central de Gandía, per al que és necessari que siguen fàcilment accessibles, altament desitjades i freqüentades pels ciutadans.

Així el projecte es configura amb la metàfora i a l’analogia d'un paisatge a xicoteta escala: “un arxipèleg d'illes” en un mar verd. Dit arxipèleg es compon d'uns elements o unitats de paisatge que desenvolupen un mecanisme d'adaptació a la muntanya mediterrània, i que interaccionen entre si generant una gran superfície “en mosaics” “en teselas”.

L'acció vertebradora del Passeig dels Sentits, la incorporació de programes funcionals atractius en el cim, la facilitat dels nous accessos, i la proximitat dels nous jardins sensorials com espais de tranquil·litat incorporaran definitivament la polaritat de la muntanya de Santa Anna a l'activitat urbana quotidiana. El Parc Periurbá convertirà a Santa Anna en una veritable “muntanya social” accessible, que per fi s'incorpora veritablement a l'espai real de la ciutat de Gandia.

3 Virtual
3 Virtual  
2 Virtual
2 Virtual  
1 Virtual
1 Virtual  
Parc Periurbà
Parc Periurbà  
Parc Periurbà
Parc Periurbà  
Parc Periurbà
Parc Periurbà  
Parc Periurbà
Parc Periurbà