PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL

MESURES PER A FOMENT DEL TREBALL

Les mesures pensades per a la població pretenen incidir en la millora de les condicions d'accés a l'ocupació dels ciutadans i ciutadanes residents en l'àrea Urban. Així, s'ha previst una sèrie de Programes d'Inserció i Orientació Laboral dirigits a les persones desocupades, que inclouran la informació i orientació laboral, tallers de busca activa d'ocupació, informació sobre ofertes de treball i assessorament per a la creació d'empreses, entre altres activitats. En el marc d'estos programes, es durà a terme una sèrie de Tallers de Capacitació Laboral per a l'aprenentatge de professions relacionades amb els oficis, que combinen la formació teòrica amb la realització de pràctiques laborals en escenaris reals de treball, millorant espais i serveis de la ciutat.

El projecte preveu la rehabilitació de l'antic taller de ceràmica de Santa Anna per a la seua reconversió en un espai polivalent de formació i orientació laboral.