Suggeriments

URBALAB GANDIA

Un dels principals problemes de hui en dia és l'anomenada fractura digital que provoca que una part de la ciutadania quede exclosa de la societat de la informació, no sols degut als condicionants de tipus socioeconòmic, sinó també a altres factors relacionats amb l'edat i el gènere. Igualment, en el cas de les pymes locals, resulta necessari reforçar la seva adaptació  a les noves ferramentes digitals com a condició cada vegada més imprencindible per mantindre la seva competitivitat i la millora dels productes i serveis.

La formació i la informació sobre les noves tecnologies s'han fet imprescindibles per a arribar a ser una societat competitiva, capaç d'assumir els nous reptes tecnològics, més rica i cohesionada socialment.

El present i el futur de la nostra ciutat passa per una plena integració de la tecnologia en tots els processos, des dels més innovadors fins als més quotidians. En aquest sentit, i en el marc d'una estratègia general complementària amb processos de modernització interna del propi Ajuntament, l'àrea de Promoció Econòmica ha impulsat la iniciativa UrbaLab Gandia amb els següents objectius:

•    Desenvolupar capacitats que impliquen l’ús de les TIC i Internet.
•    Fomentar la creació de continguts digitals i informació local.
•    Estimular l’intercanvi d’experiències i coneixement sobre tecnologia.
•    Despertar la curiositat cap a les TIC de la població jove, però també de la major i de les empreses.
•    Difondre experiències pròpies, o d’altres, a través de xerrades, conferències i activitats que tenen com a comú denominador la tecnologia.


www.urbalabgandia.com
 


Imatge  

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva