Suggeriments

 

 

SUBVENCIONS ONG's

 

Bases que han de regir la concessió d'ajudes a les organitzacions no governamentals, per a la cooperación i l'ajuda al desenvolupament del tercer mon, per a  l'any 2011

Aprovades en la Junta de Govern Local de data 04-10-2011, es va publicar l'edicte al BOP núm. 239, del 8-10-2011, per tant el plaç de sol·licitud finalitza el 24 d'octubre de 2011.

Edicte

 Instància Sol·licitud

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva