Suggeriments

PROGRAMA TALLER PRELABORAL D'INSERCIÓ SOCIAL (TAPIS)

DEFINICIÓ:

El Taller Prelaboral d'Inserció Social (TAPIS), és un espai educatiu rehabilitador i de promoció sociolaboral i de desenvolupament personal per a jóvens que, per diversos motius, presenten inadaptació en el sistema educatiu.
Aquest taller va dirigit a jóvens amb dificultat social entre 14 i 16 anys.

PRESTACIONS I PROGRAMES

  • Taller d'Iniciació Laboral, que inclou diferents cursos
  • Taller d'Intervenció Educativa, suport escolar i reforç educatiu
  • Taller Ludicoeducatiu, inclou activitats esportives, excursions, visites culturals,...

PROCEDIMENT:

Es pot accedir a aquest servei, acudint al Centre Social de la zona Centres socials en la que s'estiga empadronat, i sol·licitar un full d'inscripció).
Tindran prioritat aquells menors que l'Educadora Social de Zona estime que es troben en una situació de dificultat o risc social.

LEGISLACIÓ:

  • La Llei Orgànica 1 / 1996, 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, estableix les situacions en què l'Administració Pública ha d'intervindre en benefici dels menors.
  • Llei 5/1997, de 25 de juny, per la que es regula el sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
  • Llei 12/2008, del 3 De Juliol del 2008 de Protecció Integral de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que delimita aquestes competències en les entitats locals a través de l'Atenció Primària a la Família i al Menor.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva