Suggeriments

SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL MUNICIPAL

El sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Gandia està constituït per les polítiques, els recursos, les eines i els processos que, integrats en la gestió administrativa general, es destinen a la planificació, la millora, el control, l’ús, la comunicació, la transferència i la conservació dels documents, amb l’objectiu d’aconseguir una gestió eficient i eficaç. El sistema se subdivideix en diferents subsistemes arxivístics [des dels arxius de gestió (fase de creació i ús), arxiu administratiu i intermedi (ús i eliminació) fins a l’arxiu històric (ús i conservació)], on s’apliquen les diferents funcions i processos tècnics:

  • El procés de control documental; que incorpora el disseny i la normalització dels documents, la reenginyeria de procediments i la simplificació de tràmits, el manteniment del catàleg de productes i el control del flux documental.
  • El procés per a la identificació, classificació, descripció i arxivació, d’acord amb el Quadre de Classificació Municipal, així com la comunicació i disposició dels documents per als usuaris –préstec, consulta i còpia.
  • El procés de formació d'usuaris i coordinació del quadre d’interlocutors connectats amb el Sistema.
  • El procés per a la preservació i conservació de documents, inclòs el manteniment del Programa de Documents Essencials.

[Sistema Arxivístic de Gandia]

La Corporació promourà les normatives i les directrius que regiran en tots els àmbits de l’actuació administrativa i en totes les unitats productores de documentació.

[Doc Ordenança Reguladora]

AM@, Depòsit: Superfície construïda total: 671m2 / Superfície ocupada: 300 m2 / Prestatgeries obertes: 897 ml / Prestatgeries ocupades: 822 ml / Depòsits de documents electrònics (en procés).

AM@, Equipaments: Sales de consulta i de treball: nombre de sales, 1; nombre de places, 6 / Sistemes de climatització: sala de consulta: sí; sala de treball: sí / Equipament informàtic: gestió de la unitat, sí; tractament del fons, sí; consulta mecanitzada d’inventaris, sí; consulta mecanitzada de documents, sí.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva