Suggeriments

SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I A LA INFÀNCIA (SEAFI).

DEFINICIÓ:

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI), és un recurs especialitzat que ofereix atenció psicològica i socioeducativa a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, oferint una intervenció especialitzada de caràcter integral als nuclis familiars.Va dirigit a totes aquelles famílies empadronades en el municipi de Gandia que precisen suport psicològic o socioeducatiu per resoldre determinades dificultats.

PRESTACIONS I PROGRAMES

 • Psicoteràpia Familiar: Tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars.
 • Orientació Psicosocial: Intervenció amb l'objectiu d'enfortir les capacitats de la família i els vincles que unixen els seus membres.
 • Mediació Familiar: Via de resolució de conflictes, on les parts compten amb l'ajuda d'un mediador especialitzat, com a persona imparcial que dissenya un procés per arribar a acords dirigits a :
  • Parelles en procés de separació o divorci
  • Famílies amb problemes de convivència.

PROCEDIMENT:

Es pot accedir al servei, de la manera següent:

 • Si es tracta d'un ciutadà o família que requerix atenció Psicològica o socioeducativa, hem d'acudir personalment o via telefònica al Centre Social de la zona Centres socials en la que s'està empadronada, i sol·licitar cita prèvia amb l'Educadora Social que arreplegarà i analitzarà la demanda i derivarà si procedix al SEAFI.
 • Si en canvi és un recurs extern (Sanitat, centres educatius, Serveis Psicopedagògics Escolars, etc) qui sol·licita intervenció psicològica per a algun menor i família ha d'enviar el respectiu "Full de Notificació àmbit educatiuFull de Notificació àmbit policialFUll de Notificació àmbit sociosanitari" per fax (962959400), e-mail (benestarsocial@gandia.org) o per correu ordinari a la Seu del Departament de Serveis Socials (C/ Tossal núm.8).

Tindran prioritat aquelles famílies en què existisquen menors en situació de risc o desemparament.

LEGISLACIÓ:

 • La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la que es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • II Pla Integral de la Família i Infància de la Comunitat Valenciana (2006-2010).
 • Llei 12/2008, de 3 De Juliol del 2008 de la Generalitat Valenciana, de Protecció Integral de la Infància i l'adolescència, de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 7/2001, de 26 de novembre, reguladora de la Mediació Familiar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva