Suggeriments

SANITAT

 

 • Propòsits d'aquest departament:

La competència de sanitat en l’ajuntament de Gandia, és la promoció de la salut, entesa aquesta com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destintats al foment de la salut individual i col·lectiva i a l’impuls d’estils de vida saludables mitjançant la intervenció de programes d’informació, i educació per a la salut.


Les activitats que hem realitzat en cadascun dels programes de promoció de la salut tenen uns objectius específics en cadascun d’ells i van dirigides a una població concreta (professionals de l’ensenyament, escolars, mares i pares de família, gent gran, a les dones, població general i personal de l’ajuntament), sempre amb la intenció d’arribar a tots els grups d’edat amb els programes més idonis segons les seues característiques.


 • Xarxa espanyola de ciutats saludables:

La Comissió Executiva de la FEMP, en la seua reunió celebrada el dia 21 de novembre de 1988, va acordar la constitució formal de la SECCIÓ, XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES.


La Red/Secció RECS té com a primer objectiu el de “Dirigir la seua activitat a la promoció i protecció de la salut i al Benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut.


La FEMP y la Red Espanyola de Ciutats Saludables treballen juntament amb el Ministeri en la implementació local de l’Estratègia de Promoció de la salut y Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, amb la finalitat de contar amb el major nombre possible de municipis implicats en la mateixa.


La Red Espanyola de Ciutats Saludables compta actualment amb 159 Entitats Locals, de las quals 158 son Ajuntaments y 1 Diputació, que representen un total de 18.580.136 habitants.
Que l’Ajuntament de Gandia, des de la Regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables, està treballant en esta línia, amb intenció d’aconseguir que la ciutat de Gandia i els seus veïns, tinguen un estil de vida saludable i amb conseqüència millor qualitat de vida.

Per a la persecució d’aquests objectius, es duran a terme els següents punts:

  • Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut, que possibilite l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament de projectes entre ciutats.
  • Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les relacions intersectorials.
  • Ajudar a les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de la salut en la comunitat.
  • Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les actuacions de promoció i protecció de la salut.

 • Activitats:
  • Dia mundial de la lluita contra la sida
  • Dia europeu salut sexual
  • Salut i benestar primavera
  • Per la teua salut, Gandia, protegeix-te la pell
  • Programa de formació en urgències pediàtriques extra hospitalàries
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva