Suggeriments

REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS

 

RESULTATS ELECCIONS SINDICALS:

JUNTA DE PERSONAL

   UGT: 4 representants (123 vots)
   CCOO: 4 representants (113 vots)
   STAS: 3 representants (70 vots)
   SPPLB: 2 representants (46 vots)
   CSIF: 0 representants (17 vots)

COMITÉ DE PERSONAL

Col•legi 1 (Tècnics i Administratius)

   UGT: 3 representants (18 vots)
   CCOO: 2 representants (15 vots)

Col•legi 2 (Especialistes i No Qualificats)
   
   UGT: 5 representants (58 vots)
   CCOO: 3 representants (30 vots)

 

 

 

 

JUNTA DE PERSONAL.  COMPOSICIÓ

 
Composició resultant de les eleccions realitzades el dia 3/12/2014
 
Sindicat
Representant
UGT
(123 vots)
1
Maria Trinidad Puig Carbó
2
Rafael Mora Ribera
3
Eduardo Martínez Martínez
4
Rafael Martí Martínez
CCOO
(113 vots)
1
Maria Roig Mena
2
Joaquín Gascón Clar
3
Pepa Ferrer Tobarra
4
Rafael Chaveli Donet
STAS
(70 vots)
1
Rosa Ana Mejias Sánchez
2
Maria José Gomar Peiró
3
Paula Fayos Moragues
SPPLB
(46 vots)
1
Felipe Savall Parets
2
Óliver Fernández Donet
 
           
Nombre de membres
13
 
 
 
 
COMITÉ DE PERSONAL. COMPOSICIÓ
 
 
Composició resultant de les eleccions realitzades el dia 3/12/2014
 
 
COL·LEGI DE TÈCNICS I ADMINISTRATIUS
 
Sindicat
Representant
UGT
(18 vots)
1
Antonio Herreros Martínez
2
Javier Yeste Martínez
3
Maria Asunción Morant Aparisi
CCOO
(15 vots)
1
Silvia Valero Martínez
2
Vicenta Catalá Esquerdo
 
 
COL·LEGI D’ESPECIALISTES I NO QUALIFICATS
 
 
Sindicat
Representant
UGT
(58 vots)
1
Agustín Bastos Fayos
2
Salvador R. Mañó Morant
3
José Antonio Bolta Burguera
4
Alfonso García Mengual
5
Miguel Serrano Tur
CCOO
(30 vots)
1
Mari Paz Revilla Temiño
2
Valentino Cano Salcedo
3
Jose Justo Solera Vitoria
 

 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI

 (Segons ordre d'elecció en escrutini)

1. Maria Trinidad Puig Carbó (UGT)
2. Maria Ramona Roig Mena (CCOO)
3. Maria José Gomar Peiró (STAS)
4. Rafael Mora Ribera (UGT)
5. Joaquín Gascón Clar (CCOO)
6. Felipe Savall Parets (SPPLB)
7. Eduardo Martínez Martínez (UGT)
8. Maria José Ferrer Tobarra (CCOO)
9. Rosa Ana Mejías Sánchez (STAS)
10. Rafael Martí Martínez (UGT)
11. Rafael Chaveli Donet (CCOO)
12. Paula Fayos Moragues (STAS)
13. Oliver Fernández Donet (SPPLB)

 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES I CONDICIONS DE TREBALL COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA

(Segons ordre d'elecció en escrutini)

1. Maria Trinidad Puig Carbó (UGT)
2. Maria Ramona Roig Mena (CCOO)
3. Maria José Gomar Peiró (STAS)
4. Rafael Mora Ribera (UGT)
5. Joaquín Gascón Clar (CCOO)
6. Eduardo Martínez Martínez (UGT)
7. Maria José Ferrer Tobarra (CCOO)
8. Rafael Martí Martínez (UGT)
9. Rafael Chaveli Donet (CCOO)
10. Paula Fayos Moragues (STAS)
11. Vicenta Català Esquerdo (CCOO)
12. Maria Asunción Morant Aparisi (UGT)
13. Agustín Bastos Fayos (UGT)
14. Mari Paz Revilla Temiño (CCOO)
15. Salvador M. Mañó Morant (UGT)

 

COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA CREACIÓ D'UN REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

 

Publicació en el BOP del Reglament de la MGN conjunta

 

Creació: Decret 2016-5829, de 05/10/2016

Composició:

President:

       Titular: Josep Ferran Carbó Escrivà, cap del Servei de Recursos Humans i Relacions Laborals
       Suplent: Jesús Almela Chanzà, tècnic d'administració general del Servei de Recursos Humans

Vocals:

      Titular: Trinidad Puig Carbó, Secció Sindical UGT
      Suplent: Eduardo Martinez Martínez, Secció Sindical UGT

      Titular: Maria Ramona Roig Mena, Secció Sindical CCOO
      Suplent: Joaquín Gascón Clar, Secció Sindical CCOO

      Titular: José Manuel Ruiz Escrivà, Secció Sindical STAS-Intersindical Valenciana
      Suplent: Rosana Mejias Sánchez, Secció Sindical STAS-Intersindical Valenciana
 
      Titular: Oliver Fernández Donet, Secció Sindical SPPLB
      Suplent: Simeón González Caudeli, Secció Sindical SPPLB

Secretària:

      Titular: Elena Corachán Lorca, tècnica de Relacions Laborals
      Suplent: Soraya Martorell Pascual, tècnica de Gestió del Servei de Recursos Humans

 

COMISSIÓ TÈCNICA PER A L'ESTUDI DE BASES PER A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL

Creació: Decret 2016-5828, de 05/10/2016

Composició:

President:

       Titular: Josep Ferran Carbó Escrivà, cap del Servei de Recursos Humans i Relacions Laborals
       Suplent: Jesús Almela Chanzà, tècnic d'administració general del Servei de Recursos Humans

Vocals:

      Titular: Trinidad Puig Carbó, Secció Sindical UGT
      Suplent: Rafael Martí Martínez, Secció Sindical UGT

      Titular: Maria Ramona Roig Mena, Secció Sindical CCOO
      Suplent: Joaquín Gascón Clar, Secció Sindical CCOO

      Titular: José Manuel Ruiz Escrivà, Secció Sindical STAS-Intersindical Valenciana
      Suplent: Rosana Mejias Sánchez, Secció Sindical STAS-Intersindical Valenciana
 
      Titular: Oliver Fernández Donet, Secció Sindical SPPLB
      Suplent: Simeón González Caudeli, Secció Sindical SPPLB

Secretària:

      Titular: Elena Corachán Lorca, tècnica de Relacions Laborals
      Suplent: Soraya Martorell Pascual, tècnica de Gestió del Servei de Recursos Humans

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva