Suggeriments

 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

 

 

Acord plenari de 28 de gener de 2016

 

  

Presidenta:  Sra. Diana Morant Ripoll, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament

Vicepresident: Sr. Nahuel González López, regidor delegat de Participació Ciutadana

 

Vocals:

En representació dels  Grups Polítics Municipals :

 Sr. José Manuel Prieto Part

 PSPV-PSOE

 Sra. Laura Morant Peiró

 MÉS GANDIA

 Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual

 C's Gandia

Sr. Víctor Soler Beneyto

PP

En representació de les Juntes Municipals de Districte:

 Sra. Berta Sanz Navarro

J.M.D. Beniopa

 Sr. Miguel Sanz Juanes

J.M.D. Benipeixcar

 Sr. Miguel Ruiz Vila

J.M.D. Centre Històric

 Sr. Alfonso Rufat Moragues

J.M.D. Corea

 Sra. Empar Soriano Mollà

J.M.D. El.líptica-República Argentina

 Sr. Ángel Ernesto Fernández Marco

J.M.D. Grau-Venècia-Rafalcaid

 Sra. Amparo Muñoz Moltó

J.M.D. Marxuquera

Sr. Carlos Cases Blasco

J.M.D. Platja

 Sra. Josefa Estruch Blasco

J.M.D. Raval

 Sr. Pedro Caravaca Crespo

J.M.D. Roís de Corella-Hospital i Adjacent

 Sra. Maite Vidal Nogueres

J.M.D. Santa Anna

En representació de les Federacions o Coordinadores :

 Sr. Francisco Escrivà Moratal

Federació Local AA.VV. de Gandia.

 Sr. José Manuel Huguet Martínez

Federació de Falles de la Junta Local Fallera de Gandia.

 Sra. María José Martí Ferrer

Junta Major de Germandats de Setmana Santa de Gandia.

 Sr. Héctor-Josep Juan Bofí

Consell dels Joves de Gandia.

 Sra. Ana Blanco Beneyto

Coordinadora de AMPAS.

 Sr. Antonio Martí Pavía

Creu Roja de Gandia.

 Sra. Francisca Rodríguez Ordóñez

Cáritas interparroquial de Gandia.

 

Secretari-delegat: Sr. Juan Pascual Montaner Martínez

Secretari Suplent:  Sr. José Tarrasó Cruz

 

 

 

 

ACTES

 

Totes les associacions veïnals estan representades en les seues respectives juntes de districte, i cadascuna d'elles té un representant en el Consell de Participació Ciutadana, on s'informa de tots els temes de la ciutat, i en el qual es poden fer les aportacions i qüestions que hom considere.

 

 

Les actes de l'indicat òrgan col·legiat, una vegada aprovades, són públiques i es poden descarregar des d'ací.

 


 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 12/04/2012

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 25/09/2012

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 11/03/2013

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 08/07/2013

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 09/12/2013

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 12/02/2014

 

 

 

 

 

CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1.- L'objecte d'aquesta carta és la regulació de les normes referents a les formes, mitjans i procediments d'informació i participació de veïns i entitats ciutadanes en la gestió municipal en tot allò que no preveu l'ordenament jurídic administratiu.

Article 2.- Constitueixen objectius de l'Ajuntament, a través d'aquesta carta, i seran criteris bàsics orientadors per a la seua aplicació:

a)    Facilitar l'exercici dels drets i deures dels ciutadans als quals es refereix aquesta carta. VEURE APARTAT REGLAMENTS .
b)    Facilitar i promoure la participació dels veïns, entitats i associacions en la vida municipal, respectant les facultats de decisió corresponents als òrgans municipals representatius i millorant l'eficàcia dels mateixos.
c)    Fomentar la participació organitzada i la vida associativa de la ciutat.
d)    Apropar la gestió municipal als ciutadans, impulsant la seua participació en ella.
e)    Garantir la solidaritat i l'equilibri entre els diferents nuclis de població, zones i districtes del terme municipal.
f)    Donar una tutela efectiva a les peticions dels ciutadans expressades a través del Consell de Participació Ciutadana.
g)    Donar una  informació acurada dels grans temes municipals, com per exemple, el pressupost general, els plans urbanístics, les ordenances fiscals, els programes culturals, socials o de salut, així com de qualsevol altre que, pel seu contingut, l'Ajuntament considere convenient, i l'haja sol·licitat el Consell de Participació Ciutadana o la cinquena part de les associacions inscrites al Registre Municipal.

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTS

 

 

 

 

 

Ordenança Convivència Ciutadana

 

 

 

 

Carta de participació ciutadana completa

 

 

 

 

Carta de bones pràctiques

 

 

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva