Suggeriments

XARXES NACIONALS E INTERNACIONALS

Les xarxes de cooperació, moltes vegades conseqüència de la participació de l'Àrea de Promoció Econòmica en projectes europeus, s'estableixen en distints àmbits temàtics i escales territorials:

Local/ comarcal:

  • El Patronat de Turisme creat per al desenvolupament de la política turística de la ciutat està integrat per representants de l'administració i del sector turístic local.
  • El Consell Agrari Municipal, instrument en què s'articula la participació de les organitzacions professionals i els sindicats de treballadors agraris.
  • L'Agrupació de Desenvolupament de la comarca de la Safor, creada a l'empara dels Projectes Equal, constitueix un acord de cooperació innovador, per al desenvolupament d'actuacions de promoció econòmica i d'ocupació a escala comarcal, on conflueixen entitats de naturalesa pública, privada i organitzacions sense ànim de lucre.

Regional/ Nacional:

  • La Xarxa d'Agències per al Foment d'Iniciatives Comercials (Xarxa AFIC) és l'instrument per mitjà del qual la Generalitat Valenciana, en col•laboració amb l'Administració Local, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.
  • La Xarxa Transregional de Projectes Equal, impulsada en la primera ronda d'aquesta iniciativa, i constituïda per les agrupacions de Desenvolupament dels projectes Compas, Analogias, Àgora Nord i Àncora, unix el nord amb el sud de la Comunitat Valenciana en l'intercanvi i avaluació de les iniciatives que, en matèria d'ocupació i recursos humans, s'experimenten en l'àmbit de projectes europeus.
  • La Xarxa de Territoris Socialment Responsables, afavorida pel Ministeri de Treball i Economia Social, és resultat de l'experiència desenvolupada en el marc dels projectes Equal. Aquesta xarxa es constitueix amb l'ànim de crear un model innovador de treball en xarxa, que té com a principi clau la participació, amb implicació de tots els agents econòmics i socials que operen en el territori, i l'eix vertebrador del qual és la Responsabilitat Social.

Transnacional:

  • L'Associació Espanyola per a la Gerència dels Centres Urbans. El seu objectiu és constituir un espai per al debat i la generació de propostes que contribueixquen a dinamitzar els centres urbans de les ciutats des del punt de vista de la promoció econòmica, urbana i social.
  • Xarxa Europea CEMANET per a l'intercanvi d'experiències i la generació de coneixement en l'àmbit de l'ocupació, la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament local. Integrada per 52 entitats procedents de França, Alemanya, Polònia, Itàlia, Àustria, Dinamarca, Eslovàquia i Espanya.
  • Xarxa de Col•laboració amb Països de l'Europa De l'Est. Per mitjà d'esta xarxa s'han impulsat les relacions amb països de nova incorporació a la UE, com són Romania i Bulgària, dels que procedeix un important col•lectiu de ciutadans residents a Gandia.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva