Suggeriments

QUÈ ÉS L’ARQUEOLOGIA?

És la ciència que estudia el nostre passat a través de l’anàlisi i la interpretació de les restes materials, obtingudes mitjançant els processos d’excavació. Aquesta investigació ens proporciona informació des dels temps més llunyans (el Paleolític) fins a l’actualitat.

L’arqueologia és essencial, sobretot, per a conèixer el nostre passat més llunyà, del qual encara no ens parlen els documents escrits, és a dir, la Prehistòria. D’aquesta etapa de la Humanitat ens resten, tanmateix, els seus vestigis materials, les seues creacions, algunes tan notables com les de l’art del Paleolític Superior.

“Quan els escrits manquen, les pedres parlen”. (Boucher de Perthes).

Aquesta frase sintetitza l’expressivitat i les possibilitats que ofereixen les troballes arqueològiques, convenientment interpretades.

L’arqueologia prehistòrica està molt lligada a l’Antropologia en la mesura en què ambdues ens informen sobre el comportament humà.

La ciència arqueològica divideix la Prehistòria en diverses etapes per al seu estudi. La més antiga és el Paleolític, també conegut com Edat de Pedra, passant pel Neolític, fins arribar a les Edats del Bronze i del Ferro, quan apareixen referències escrites.

Però, el camp d’acció de  l’Arqueologia no s’acaba allí on comença l’escriptura, al contrari, es fa més sòlida, més precisa en les seues conclusions, amb el suport de les fonts escrites. La Història i l’Arqueologia es complementen mútuament a mesura que són més abundants els textos i les realitzacions materials.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva