Suggeriments

PROGRAMA PER A L'EXECUCIÓ DE LES PENES; TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

DEFINICIÓ:

És un recurs que consistix en la realització d'una pena privativa de drets, que obliga a prestar la seua col·laboració no retributiva en activitats d'utilitat pública. La finalitat és restituir en forma de servei a la comunitat, el mal que a través del delicte, s'ha ocasionat. Per això té interès social i aporta un valor educatiu desitjable, que aquest servei presta precisament en l'entorn comunitari del que el penat és veí.

DEFINICIÓ:

  • Orientació, assessorament i suport a la recerca del recurs més idoni per a la realització de les penes de Treball en Benefici de la Comunitat.
  • Localització dels recursos i confeccionar la conformitat de realització.
  • Seguiment de la correcta realització dels treballs.
  • Realització de l'informe Final

PROCEDIMENT I IMPRESOS:

L'aplicació de la pena de Treballs en Benefici de la Comunitat, s'inicia quan es remet, a l'Ajuntament de Gandia, via fax, la conformitat de Prestació de Treballs en Benefici de la Comunitat per part dels Serveis penitenciaris de València, perquè se cite al penat i s'inicien, aquestos treballs, en la major brevetat possible.

El Tècnic responsable cita al penat, amb l'objectiu d'assignar-li lloc i acordar els dies i l'hora per a la realització dels Treballs en Benefici de la Comunitat.

 SEU: C/ Tossal nº8. Tel : 96.2959513 Fax: 962959488

 

LEGISLACIÓ:

  • Art. 49 del codi penal i art. 87 Reial Decret 515/2005, de 6 de Maig, pel que s'estableixen les circumstàncies d'execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat i de localització permanent, d'acabades mesures de seguretat, així com de la suspensió de les penes privatives de llibertat.
  • Reial Decret 2131/2008, de 26 de desembre pel qual es modifica el Reial Decret 782/2001 , de 6 de juliol pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de la Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat. (els arts.22 i 23 del R. Decret 782/2001, de 6 de juliol ( donar d'alta en la S.S).)
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva