Suggeriments

PROGRAMA DE MESURES JUDICIALS PER A MENORS INFRACTORS

DEFINICIÓ

El Programa de Mesures Judicials és un recurs amb caràcter educatiu sancionador que té com a objectiu l'aplicació de les diverses mesures judicials en medi obert imposades als menors infractors. Durant el desenvolupament de les mateixes, es proporciona als menors els suports adequats per superar la situació de conflicte social, personal i familiar en què es troben.

Va dirigit a menors que, entre els 14 i els 18 anys, han comés fets tipificats com a delictes i faltes de caràcter penal, pels que els ha sigut imposada una mesura judicial de medi obert.

PRESTACIONS I PROGRAMES

  • Orientació, assessorament i suport en la resolució de dificultats d'integració en grups formatius, laborals i d'oci.
  • Localització dels recursos idonis per al desenvolupament de la intervenció amb els menors.
  • Entrenament en hàbits i habilitats socials.
  • Orientació a les famílies i mediació entre aquestes i els menors.
  • Alfabetització.
  • Assessoria jurídica.
  • Psicoteràpia individual.
  • Teràpia familiar.

PROCEDIMENT

Per a l'aplicació de qualsevol mesura judicial a un menor infractor aquesta ha de ser imposada prèviament per un Jutjat de Menors, sent posteriorment derivada a l'Equip de Mesures Judicials perquè aquest es pose en contacte amb el menor i, després de la realització juntament amb el mateix, del programa individualitzat per a l'execució de la mesura judicial, que haurà de ser aprovada pel jutge de Menors per a procedir al seu desenvolupament.

LEGISLACIÓ

La llei orgànica 8/2006 , del 4 de desembre del 2006, per la que es modifica la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener , reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, per la que s'aprova el reglament de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener , reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva