Suggeriments

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ)

 

 Cóm puc accedir a les activitats d’orientació laboral i ofertes d’ocupació?

Per poder participar o ser beneficiari dels distints serveis d'ocupació de l'Ajuntament de Gandia deus inscriure't en la nostra base de dades i manifestar el teu interès per accedir a algun dels serveis que s’ofereixen.

La inscripció es realitza per mitjà d'una entrevista ocupacional. Amb eixa entrevista es pretén, a través d'unes preguntes ja establides, que el tècnic orientador dels serveis d'ocupació puga conèixer la teua situació i les necessitats i aspiracions professionals que tens per establir un itinerari d'inserció per mitjà d'accions de formació i ocupació. Una vegada realitzada l'entrevista, el tècnic podrà indicar la conveniència d'iniciar algun curs de formació ocupacional, accions d'orientació professional, assessorament per a l'autoocupació, accés a algun curs de formació per a l'ocupació o a la busca directa d'un lloc de treball.  

Qui pot inscriure’s?

Poden inscriure's en els serveis d'ocupació de l'Ajuntament de Gandia, tant les persones desocupades que busquen ocupació o altres serveis, que residisquen a Gandia i la seua comarca com aquelles persones que vulguen millorar en l'ocupació que actualment exerceixen, i que estiguen en edat laboral.

Quins compromisos adquirisc a l’inscriurem?

Las persones demandants d’ocupació es comprometen a:

        ·Renovar la demanda d’ocupació en les dates indicades en el document de demanda.

· Presentar-se en els serveis d’ocupació quan et citen.

· Comunicar les variacions que es produeixquen en les teues dades personals i professionals.

· Comunicar-nos el resultat de les entrevistes d’ocupació que realitze, quan aquestes siguen gestionades pels serveis municipals d’ocupació de l’Ajuntament de Gandia.

Quina documentació es requereix?

- Document Nacional de Identitat (DNI) o Número de Identificació d’estrangers (NIE)

- Permís de treball o de residència en vigor, si no és treballador comunitari.

- Justificants de la titulació acadèmica i/o de l’experiència professional.

- Full d’inscripció al SERVEF

- Certificat de Discapacitat (si procedeix)

-Permís de Conduir

- Una Fotografia tamany carnet

-Currículum Vitae

Cóm puc actualitzar les dades de mi demanda d’ocupació?

Si vols actualitzar les teues dades, ho pots fer:

l Personant-te al centre (en horari d’atenció al públic)

l Cridant-nos per telèfon (en horari d’atenció al públic)

l Enviant-nos un e-mail

Si m’interessa una oferta d’ocupació que he vist en la pàgina Web, cóm puc participar de la selecció de personal?

Si has vist una oferta d’ocupació en la nostra Web, i estàs inscrit/a en la nostra base de dades i compleixes el perfil demandat, pots:

l Personar-te en l’Edifici del CSI-COM. (en horari d’atenció al públic)

l Cridar-nos per telèfon (en horari d’atenció al públic)

l Enviar-nos un e-mail

l si no estàs inscrit/a en la nostra base de dades i compleixes el perfil, crida’ns per telèfon per a que et donem cita, així podràs inscriure’t i participar en la selecció.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva