PLAÇA INCLINADA

Projecte d’urbanització de la Plaça Inclinada accés al parc periurbà –

A la vista de les especials característiques del nucli urbà de Santa Anna, que es presenta com un barri degradat, socialment problemàtic i aïllat urbanísticament la resta de la ciutat, es proposa com a primera mesura dissenyar un espai urbà "Plaça Inclinada" com a peça d'accés i integració entre la trama urbana i la futura malla de senders que ordenaran el vessant del Parc Periurbà de Gandia. El barri que disposa de pocs accessos i complicada comunicació, facilita l'estigmatització i aïllament del conjunt de la ciutat. La seva orografia muntanyosa, més enllà de ser un privilegi per la seva situació i ubicació, s'ha convertit en un problema afegit ja que el seu aïllament ha portat com a conseqüència la proliferació de situacions d'inseguretat ciutadana.

L'escassetat d'espais públics a la zona i l'oportunitat que la muntanya de Santa Anna es converteixi en el major parc de la ciutat, ha creat la possibilitat a partir de la "Iniciativa URBAN Gandia" de canviar-la amb les remodelacions urbanístiques previstes, en un espai estancial d'alta qualitat ambiental i que sigui al mateix temps un vestíbul del Parc Periurbà previst”.

L'objecte d'aquest projecte és definir la intervenció de les obres d'urbanització necessàries per al condicionament d'un espai públic "Plaça vianants" en un espai vacant de titularitat pública ubicat en una posició central, en l'actual teixit del barri de Santa Anna, que a més de complir una funció estancial també actuï com a infraestructura d'accés i connexió del carrer de Santa Anna amb el nou traçat previst per a C / Sagrat Cor de Jesús i amb la malla de senders de vianants del futur parc periurbà que connectaran amb els jardins de Federico García Lorca ubicat a la part alta del vessant.

Estado actual
Estado actual  
Plaza Inclinada
Plaza Inclinada  
Plaza Inclinada
Plaza Inclinada  
Plaza Inclinada
Plaza Inclinada  
Plaza Inclinada
Plaza Inclinada