Suggeriments

PAGAMENT DE LA MULTA

Pagament anticipat.

L'abonament de l'import de la multa indicat en la notificació de la denúncia, tant si és assenyalat per l'agent en l'acte de la denúncia, com en la notificació enviada posteriorment, podrà fer-se efectiu amb una reducció del 50% si s'efectua durant els 20 dies naturals següents a aquell en què tinga lloc l'esmentada notificació.

 

Formes de pagament en període voluntari.

1.- Presencialment a les Oficines dels Bancs autoritzats assenyalades en la notificació de la denúncia.

2.- Per mitjà de Gir Postal indicant el núm. de butlletí de la denúncia i núm. d'expedient.

3.- A través de transferència bancària al compte núm. ES38 2100 2197 0102 0021 2357 de La Caixa. En aquest cas s'haurà d'indicar el número del butlletí de denúncia i núm. d'expedient.

 

Pagament en període executiu.

Transcorregut el període voluntari sense haver realitzat el pagament i amb resolució ferma, comença el període executiu en què la recaptació serà per via de constrenyiment.

 

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva