Suggeriments

CURSOS OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2017 I GENER 2018

  • Alumnes de natació de xiquets de 3 a 12 anys, inscrits en el curs d'octubre 2016 a juny 2017:

Durant els mesos de juliol, agost i fins al 15 de setembre inclusivament, podran reservar plaça aquells alumnes de natació de xiquets entre els 3 i els 12 anys, inscrits en els cursos d'octubre 2016 a juny 2017,

La inscripció podrà ser en persona, per telèfon 96 295 9696, per e-mail esports@gandia.Org després hauran de recollir el rebut corresponent en les oficines del Servei d´Esports a partir del 18 de setembre.

Els cursos començaran el dimarts 3 d´octubre.

  • Alumnes de natació de xiquets de 3 a 12 anys,  que no reunixen els requisits del punt anterior:

Durant els mesos de juliol, agost i fins al 15 de setembre inclusivament, es podran apuntar en les oficines del Servei d´Esports, en els distints cursos d'Iniciació o perfeccionament. La inscripció podrà ser en persona, per telèfon 96 295 9696, per e-mail esports@gandia.Org. Es realitzara un sorteig el dissabte 16 de setembre, exposant-se en els taulers de porteria els llistats d'admesos i podran passar per les oficines del Servei d´Esports a partir del 18 de setembre per a recollir el rebut corresponent.

 

La inscripció per a tots els cursos menys Natació Xiquets :

  • La inscripció per a tots els cursos menys  NATACIÓ XIQUETS DE 3 a 12 ANYS, s'obrirà el dilluns 25 de setembre, en les oficines del Servei d´Esports en horari de 8:30 a 14:30 h y de 17:00 a 19:00 h (divendres vesprada tancat)

Si ja estàs matriculat en alguna activitat del poliesportiu, se t'enviarà via SMS informació de la renovació així com d'altres serveis relacionats.

  *DESCOMPTES PER CURSOS ESPORTIVOS

- Quan dos o més germans menors de 14 anys s´inscriuen obtindran una bonificació de 8,00 euros cadascún (descompte 8 eur curs 4 mesos).

- Amb el carnet Jove o 12/35, s´obtindrà un 15 % de descompte; serà 10 % amb el carnet d´Usuari i amb el carnet Tarjeta Dorada en aquestos mateixos cursos.

- Amb el carnet de Familia Nombrosa, s´obtindrà un 15 % de descompte.

- Cap d´aquestos descomptes seran acumulables.

* PREUS    BONIFICATS

- Tindran dret al preu bonificat 20%, les families amb una renda inferior a 6.000 € per component familiar.

- El Carnet d´usuari d´instal·lacions sols tendrà el descompte de Preu Bonificat. 

 

La matrícula dels cursets així com el carnet és personal i instransferible. Una vegada formalitzada no hi haurà dret a devolució o canvi.

 

 

CURSOS XIQUETS

CURSOS ADULTS

 ALTRES "ESCOLES GESTIONADES PER CLUBS ESPORTIUS" 

(JUDO-ZUMBA-TAICHI-CROSSFIT-YOGA-PILATES-FUNKY-RITMICA-ARTISTICA-MANTENIMIENTO-KARATE-AJEDREZ-ATLETISMO-BALONMANO-BALONCESTO-BAILE DEPORTIVO-BEISBOL-BILLAR-CICLISMO-COMETAS-DEPORTES PLAYA-ESGRIMA-ESPELEOLOGIA-FUTBOL-GOLF-HALTEROFILIA-HIPICA-MONTAÑA-PELOTA-PESCA-REMO-PATINAJE-RUGBY-TENIS-TIRO CON ARCO-WATERPOLO-SINCRONIZADA-TRIATLON-VELA Y REMO-VOLEYBOL

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva