Suggeriments

L'OBSERVATORI

Gandia es troba en el si d'una comarca dinàmica i en contínua evolució. Conèixer què passa en cada moment en el nostre territori i com evolucionen aspectes importants de la nostra realitat econòmica i social, afavoreix el disseny d'estratègies proactives per a la gestió pública i privada.

L'Observatori. Informació Socioeconòmica de Gandia es un recurs d'informació econòmica i social per a la ciutat, amb la missió de generar coneixement territorial i facilitar la presa de decisions dels agents públics i privats.

L'Observatori recopila i ordena dades i informació territorial per configurar un sistema d'indicadors en diferents àmbits interès. En l'actualitat conté més de 1500 indicadors obtinguts tant a partir de fonts secundàries com primàries, permanentment actualitzats i accessibles des de la seva pàgina web. www.observatorigandia.org

 

Imagen
 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva