Suggeriments

ESCOLARITZACIÓ INFANTIL (2N CICLE), PRIMÀRIA, ESO I BATXILLER, I FORMACIÓ PROFESSIONAL.

 

 CURS 2017-2018


QUADERN INFORMATIU I CALENDARI ESCOLARITZACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT

VACANTS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS 2017-2018

VACANTS ESO I BATXILLERAT CURS 2017-2018

  -Sol·licitud d'admissió Educació Infantil 17-18

 - Sol·licitud d'admissió ensenyaments obligatoris (Primària i Secundària) 17-18

 

OFERTA FORMATIVA I CALENDARI FORMACIÓ PROFESSIONAL

Relació centres educatius

 

Orientacions admissió GMitjà i GSuperior

Orientacións admissió FP Bàsica

  ZONIFICACIÓ ESCOLARITZACIÓ : 

 

Gandia Educació Infantil i Primària

Gandia Educació Secundària Obligatòria (per a sol·licitar canvi de centre)

Grau i platja Educació Infantil i Primària

Grau i platja Educació Secundària Obligatòria (per a sol·licitar canvi de centre)

 

El procés d’escolarització DEPÉN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. Està regulat a través de diverses normes legals (Resolució, Ordre i Decret) que pots descarregar-te en aquesta web. L’AJUNTAMENT DE GANDIA hi ajuda facilitant la informació i lliurant les instàncies, i tot es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal (la Comissió municipal d’Escolarització) on estan representats l’Administració Educativa (Inspecció), els directors i directores de tots els centres de Gandia i la Coordinadora d’AMPAs pública i privada concertada.

La normativa aplicable tot el procés educatiu és la següent :  

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva