Suggeriments

ESCOLARITZACIÓ INFANTIL (2N CICLE), PRIMÀRIA, ESO,  BATXILLER, FORMACIÓ PROFESIONAL BÀSICA,  GRAU MITJÀ i SUPERIOR

 

CURS 2016-2017

 

 

ZONIFICACIÓ ESCOLARITZACIÓ 

 

 

Gandia

Grau i platja


 

 

SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ 

 

El procés d’escolarització DEPÉN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ. Està regulat a través de diverses normes legals (Resolució, Ordre i Decret) que pots descarregar-te en aquesta web. L’AJUNTAMENT DE GANDIA hi ajuda facilitant la informació i lliurant les instàncies, i tot es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal (la Comissió municipal d’Escolarització) on estan representats l’Administració Educativa (Inspecció), els directors i directores de tots els centres de Gandia i la Coordinadora d’AMPAs pública i privada concertada.

La normativa aplicable tot el procés educatiu és la següent :

 

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva