Suggeriments

OBJECTIUS

  • Informar sobre els recursos més importants del municipi de Gandia, subratllant la importància que aquestos tenen per a la qualitat de vida dels seus ciutadans.
  • Conscienciar sobre els problemes mediambientals existents a nivell local, identificant-los seguidament en l’entorn escolar.
  • Sensibilitzar a xiquets i joves sobre el paper que juguen en la qualitat mediambiental del col·legi i de tot el municipi.
  • Motivar a la població escolar per a que participen activament en la conservació del seu entorn més pròxim, començant per un canvi d’actitud en les seues accions diàries.
  • Utilitzar apropiadament tots els recursos i programes educatius del centre, de forma que puga donar-se un transversalitat eficaç i real a l’hora de desenvolupar les activitats previstes.
  • Extrapolar les línees d’acció a programes que promoguen la participació d’altres col·lectius, com pares de família o associacions diverses.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva