Suggeriments

IGUALTAT I DONES

 

Infodona

Oficina d'Atenció a la víctima del delicte

Guia informativa

Pacte ciuta

Consell de la dona

Associacions de dones de Gandia

 

 

 

___________________________________________________________________________

INFODONA:          

                                                                                                  

Què són els centres Infodona?

Infodona és una xarxa de centres de la Conselleria de Benestar Social, que el seu objectiu és prestar serveis d'atención especialitzada i informació personalitzada a les dones, grups de dones, entitats i empreses a través de profesionals situades en cadascun dels difrerents centres, orientant-les, recolzant-les y assesorant-les en aquelles matéries que possibiliten la seua incorporació a tots els ámbits de la vida en condicions no discriminatòries en favor de la igualtat d'oportunitats

On es troba?
L'oficina de Gandia es troba en el Centre d'Igualtat i Dóna en la plaça Rei En Jaume I, nº 6.
Teléfon de contacte: 96 295 94 39

Serveis que presten: 

 

Atenció a Dónes:

 • Orientació sociolaboral: búsqueda d'ocupació.
 • Orientació professional i formativa.
 • Orientació per a la creació d'empreses.
 • Informació sobre recursos i serveis per a dones.

 Atenció a grups de dones:

 • Disseny d'accions per a fomentar l'associacionisme femení.
 • Orientació per la constitució d'Associacions de dones.
 • Difusió d'órdres de subvenció i ajudes per a Associacions de dones.
 • Campanyes de sensibilització en igualtat d'oportunitats.
 • Impartir xarrades commemoratives del 8 de març "Día Internacional de la Dona".

 Atenció a Entitats:

 • Creació de xarxes i coordinació amb diferents Organismes.
 • Colaboració en el disseny, programació, avaluació i implantació de Planes d'Igualtat.
 • Col.laboració en el disseny i avaluació de polítiques d'igualtat d'oportunidades i accions positives, per a consolidar la participació igualitária d'homes i dones en qualsevol ámbit social, polític, económic y cultural.

 Área de Polítiques d'Igualtat: 

 • Impuls, desenvolupament i avaluació de les accions positives a favor de la igualtat d'oportunitats, en col.laboració amb els Ajuntaments i/o Mancomunitats de la seua comarca i qualsevol altra entitat, procurant la dinamització de la població femenina de la comarca.
 • Atenció personalitzada y assessorament a les empreses de la Comunitat Valenciana, per a l'elaboració i implantació de Planes d'Igualtat.
 • Avaluació de Planes d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana presentats per al seu visat davant la Direcció general de Família i dones. 

 

Tallers formatius:

La Direcció General de Família i Dona té disenyat un programa de tallers formatius gratuïts amb l'objectiu de sensibilitzar i formar a diferents col.lectius en l'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Per a la realització dels mateixos es compta amb la colaboració de les agents d'igualtat de la Xarxa de Centres INFODONA de la Generalitat Valenciana.   

 

Més informació en:

www.bsocial.gva.es

Escríu-nos a: servicioinfodonagandia@gmail.com

 

___________________________________________________________________________

OAVD - Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte:


Què són?

Són espais físics on es realitza una funció social de primer ordre en oferir serveis gratuïts, especialitzats i eficaços, per a solucionar la situació de desemparament en la qual es pot trobar la víctima d'un delicte. Els professionals que allí es troben s'encarreguen de l'atenció, auxili i assistència a les víctimes del delicte

 
Fonaments i Objectius

Atendre, informar i assessorar a tota persona que haja patit un dany o menyscapte en la seua persona, béns o drets com a conseqüència d'un delicte o falta. Facilitar el seguiment de les actuacions, processals o no, que hagen de realitzar les víctimes del delicte en la C. Valenciana. Informar, formar i assessorar a quantes persones o col·lectius pretenguen  implicar-se, individual o col·lectivament, en el suport i assistència a les víctimes del delicte. Crear un Centre de Documentació especialitzat en matèria de víctimes del delicte que preste els seus serveis a tots els interessats i promoga estudis, recerques o publicacions sobre la realitat de tal matèria.


Serveis Assessorament a la víctima.

Els professionals de les oficines expliquen a la víctima la seua situació legal, els seus drets i obligacions així com els tràmits i procediments que
han de seguir en cada cas. Així mateix, ajuden en la redacció de denúncies i altres documents que la víctima pot presentar per si mateixa.


Assistència social. Les oficines, a través de FAVIDE, posa a la disposició de la víctima tots els recursos socials existents que puguen ser d'utilitat. Acompanyament a la víctima i als testimonis en actuacions judicials, tals com a presentació de denúncies, rodes de reconeixement, presa de declaracions o vistes de judicis, entre uns altres.

Gestió d'ajudes que preveu la Llei d'Ajuda i
Assistència a les Víctimes de delictes Violents i Contra la Llibertat Sexual.

 

Més Informació en:

www.toleranciacero.gva.es

 

___________________________________________________________________________

 

GUIA INFORMATIVA

 

TELÉFONS D'INTERÉS

TELÉFONS 24 HORES PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 • 016 - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. NO DEIXA RASTRE!

 • 900.580.888 - Centre Dona24h. Consellería de Benestar Social. Generalitat Valenciana

 • 900.19.10.10 - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Institut de la Dona.

 • 900 152 152 - Institut de la Dona (DTS per a  persones sordes)

 

TELÈFONS D'INFORMACIÓ GENERAL

 • 012 - Generalitat Valenciana. 963866000 si es diu des de fora de la Comunitat Valenciana.


 • 96.295.95.28 - Centre d'Igualtat i Dóna de Gandia


 • 96.208.74.75 INFODONA. Direcció general de la Dona.


 • 092 - Policia Local


 • 091 - Policia Nacional

 

 

 • 061 - Guàrdia Civil


SALUT
Utilitzant la web podràs estalviar temps i guanyaràs en comoditat
a l'hora de realitzar tràmits i assabentar-te de les novetats que més t'interessen.

 

Cita mèdica en línea
Protecció de la salut
Programa Prevenció de Càncer de mama 
Informació vacunal en la CV 
Embaràs i infància  

 

 

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

 

Ací tens tot seguit els  serveis i ferramentes pensades per a que
pugues mejorar la difícil tasca de conciliar si tens persones al teu càrrec.

Catáleg de Recursos de Conciliació de Gandia y de la Safor
Guia per a conciliar la vida laboral y familiar
Documents: Conciliació de la vida laboral y familiar a la Safor: Recursos i Mesurades
Igualtat de oportunitats, documents d'interés

 

 

AJUDES

 


Sol.licitud Ajuda Renda Emergéncia Familiar (Municipal)
Serveis Municipals d'ajudes a la Dona
Servei municipal d'assessorament a la persona emprendedora
Ajudes a la dona emprendedora
Assessorament on-line per a  la creació d'empreses
Mesures estatals per al foment de l'ocupación. Bonificació per a la contratació de dones parades.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

RECURSOS - VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

GUIA INFORMATIVA PER A LES DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE

CENTRO DONA 24h

UNITATS ESPECIALS DE POLICÍA (GAMA, UPAP, EMUME)

 

 

DONA

 

Oficines Regidoria d'Igualtat i Dona. Centre de la Dona:

 

Plaça Rei en Jaume I, núm. 6-baix

46701 - GANDIA

Teléfon: 962 959 528

Et proporcionem informació d'utilitat a la qual pots accedir mitjançant els serveis municipals i també la que et faciliten la resta d'Administracions

 

 

___________________________________________________________________________

PACTE CIUTADÁ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE LA CIUTAT DE GANDIA

El Pacte Ciutadà es el resultat de l'acord entre la Societat Civil i l'Ajuntament de Gandia, i té com a objectiu aconseguir el rebuig social de la Violència de Gènere.

Document del Pacte Ciutadá contra la Violència de Gènere. 

 

Forma d'Adhesió al Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere

 • Full d'Adhesió

 

 Relació d'asociacions i entitats adherides

 • Grup Municipal Partit Popular
 • Grup Municipal Partit Socialista Obrer Espanyol
 • Grup Municipal Bloc- Verds Compromís
 • Defensor del Ciutadà de Gandia
 • Asociació Víudes Borja
 • Col•lectiu de Gais , Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals de la Safor
 • Associació Rosa del Vents
 • Associació Dones del Raval
 • Associació Dones de Benipeixcar
 • La Safor al Pit
 • Unió General de Treballadors (UGT)
 • Coordinadora Ampas Gandia
 • Dones de Hui
 • Dones de Sant Anna
 • Consell dels Joves de Gandia
 • Cáritas Interparroquial de Gandia
 • Asociación Tyrius Gandia
 • Asociación de Dones Sordes de Gandia
 • Creu Roja Gandia
 • Comissions Obreres (CCOO)
 • Associació de Dones de Beniopa
 • Dones en Compromís
 • Escola Politécnica Superior de Gandia –UPV
 • Asociació Ames de casa de Marxuquera
 • Associació Dones del Grau
 • Club Gimnasia Rítmica Vida Gandia
 • Club de Futbol Unió Esportiva Gandia
 • Club de Tenis Gandia
 • Aquàtic Club Gandia
 • Asserssafor
 • Associació Espanyola contra el Càncer
 • Dones d'éxit
 • Asociació de familias i dones del Mitja Rural
 • Federació Local d’Associacións de Veïns FEDAVEÏNS
 • Associació veïns del Grau
 • Associació veïns de Beniopa
 • Associació de Veïns Sant Anna
 • Associació de Veïns Marenys de Rafalcaid
 • Asociació de veïns Playa de Gandia
 • Associació veïns Plaça El•líptica
 • Associació de veïns de Corea
 • Associació de veïns de Benipeixcar
 • Associació de veÏns del Raval

 

CONSEL SECTORIAL DE LES DONES

 

Reglament del Consell Sectorial de les Dones

 

 

 

ASOCIACIONS DE DONES DE GANDIA

 

 

 

Associació Ames de Casa de Beniopa

C/Mestre Michavila (Centre Social) - 1

Tlf. 609 067 563

Associació Ames de Casa  de Gandia

C/San Francisco de Borja - 36

Tlf. 96 287 08 66

 
Associació Ames de Casa Marxuquera

Camí Assagador s/n (Centro Social Marxuquera) - 22

Tlf. 616 339 122        mariam.gandia@gmail.com

 

 Associació Dones del Grau

C/ Mare de Deu Blanqueta, 1 (Centro Social Grau)

 

Associació Dones de Hui

C/ Ciutat de Laval (centre social Roís de Corella) - 22

Tlf. 673 985 231 donesdehui@hotmail.com

 

Associació Mujeres por el Futuro

C/Ciutat de Laval - 14

Tlf. 610 897 728

 

Associació Dones de Benipeixcar

C/Sants de la Pedra (Centre Social) - 39

Tlf. 96 287 67 44

Associació Dones del Raval

C/ de la Moreria, 11 (Centro Social)

 

Associació Dones en Bloc

C/Tossal

 

Associació La Safor al Pit

lasaforalpit@gmail.com

http://lasaforalpit.blogspot.com.es

 


Associació Tirantianes

C/Dels Estudiants - 2

Tlf. 96 282 94 20 tirantianes@gmail.com

 


Associació Viudes Borja

C/Hermanas Carmelitas - 1

Tlf. 96 287 21 08

 Associació Provincial Amas de Casa y Consumidores Tyrius

C/La Delicà de Gandia - 14

 

Associació Rosa dels Vents de la Safor

C/Dona Teresa - 2

Tlf. 689 261 516 asociacionrosavents@gmail.com http://www.rosavents.org/

 

 

Associació Dones de Santa Anna

C/Santa Anna (Centre Social Santa Anna) - 43

Tlf. 96 286 00 09

 

 

Associació Mujeres Sordas de Gandia La Safor

C/Cavanilles - 18

Tlf. 96 287 25 20 asociacionsordosgandia@wanadoo.es

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva