Suggeriments

MODIFICACIONS PLA GENERAL  

  5ª Mod. PDAI+PU+PR Veles i Vents 

  9ª Mod. (addició) Usos Permesos a la Zona Coberta Plaça Prado  

14ª, 15ª y 16ª Mod. PDAIs Marxuquera 

17ª Moe. PAI Marenys de Rafalcaid  

22ª Mod. Rotonda CV-671 (Vital)

23ª Mod. Ordenança solar

24ª Mod. Ordenança reguladora aire condicionat, ròtuls i altres elements

25ª Mod. PDAI UE El Rajolar

26ª Mod. Illa 14 Grau-C/ Oltra

27ª Mod. Conveni a la cornisa Riu Serpis-C/ Canonge Noguera

29ª Mod. Reavilitació i millora del medi urbà i normalització C/ Sant Ponç

30ª Mod. P. G. Usos de la Xarxa Primària

31ª Mod. Creació de vial de servei en l'àmbit UE 13 y 14

32ª Mod. Delimitación UE C/ Císcar, PDAI+PU+PR+Conveni urbanístic

33ª Mod. Red primària Hospital comarcal Sector Sanxo LLop

34ª Mod. Illa 138, Col·legio Abat Sola

35ª Mod. Reajustaments dotacions Sector 2

36ª Mod. Alineació vials illa 26 y 28 C/ Molí de Santa Maria

37ª Mod. Catalogació de l'edifici La Tasa

38ª Mod. Catalogació de l'edifici Bancaja

39ª Mod. Ordenança hotelera (nova redacció de l'art. 81 de les Normes Urbanístiques del PG)

40ª Mod. Grup Simancas

47ª Mod. Obertura d'un vial conexió Parc Públic Santa Anna

50ª Mod. Puntual Ordenació Detallada - Pla General - Plaça del Tirant UE  

55ª Mod. Equipaments Beniopa Passeig (C. Bulevar)

58ª Mod. Normativa Ascensors 

59ª Moe. Equipaments  Privats    

61ª Mod. Prohibició i Restricció d’Usos a la Primera Línia de la Platja Nord 

62ª Mod. Incopatibilitat d'Usos en el Centre de la Ciutat  

63ª Mod. Tancament de parcel·les  

64ª Mod. Usos de Parcel·la a Corea, dota. aparcaments y comp. inmobiliari  

65ª Moe. Canvi us immoble Alcodar

66ª Mod. Alineació Parcela Carmelites  

67ª Mod. Puntual Ordenació Detallada - Pla General - Altura máxima UE-14  

69ª Mod. Puntual Ordenació Detallada - Pla General - Modif. parcial Normativa Poligon Alcodar   

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva