Suggeriments

TRÀMITS A REALITZAR PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL

 

1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ JUDICIAL .

Del Registre Civil

www.registrocivil.gva.es

En aquest enllaç, de la web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, els contraents trobaran informació dels tràmits i documentació a presentar en el Registre Civil de Gandia o corresponent. També trobaran l'accés per a sol·licitar cita prèvia al Registre Civil de Gandia (consultar menú). .

Del Jutjat de Pau

www.registrocivil.gva.es

En aquest enllaç, de la web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, els contraents trobaran informació dels tràmits i documentació a presentar en el Jutjat de Pau del seu municipi, el qual es troba ubicat a l'edifici de l'Ajuntament.

 

2. SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL DAVANT L'AUTORITAT MUNICIPAL .

Documentació:

- Instància de sol·licitud (emplenar i descarregar).

- Original i fotocòpia dels documents que acrediten la identitat dels sol·licitants: DNI, NIE o Passaport.

- Original i fotocòpia dels documents que acrediten la identitat de les 2 persones que actuaran com a testimonis durant la cerimònia: DNI, NIE o Passaport.

- Interlocutòria (autorització) del Registre Civil o Jutjat de Pau corresponent.

- Justificant de pagament de la corresponent taxa municipal, la qual s'emetrà per la funcionària encarregada de la gestió de l'expedient de Matrimoni Civil.

Lloc de presentació:

- Servei d'Atenció i Informació Ciutadana Registre d'entrades (Sala dels Arcs) Pl. Major, núm. 1-pb GANDIA

- Servei d'Atenció i Informació Ciutadana Pl. De la Mediterrànea, núm. 2 GRAU DE GANDIA Descarregar aquesta pàgina

 

Descarregar aquesta pàgina

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva