Suggeriments

CATÀLEG ZONES HUMIDES

El Catàleg de zones humides es redacta en compliment de la llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i s'aprova per Acord el 10 de setembre de 2002.

En ell es disposa que les zones catalogades com a humides és un tipus d’Espai Natural Protegit, però diferenciat dels que s’engloben dins del Capítol II (Parc Natural, Paratge Natural, Paratge Natural Municipal, Reserva Natural, Monument Natural, Lloc d’Interés i Paisatges protegits).

Aquesta diferenciació es deu a les particularitats i singularitats dels ecosistemes de les zones humides i que per tant, estan sotmeses a processos de protecció i conservació diferents. La importància que alberguen aquests espais naturals està reconeguda per la gran abundància de legislació tant internacional, nacional com autonòmica que marquen la seua ordenació i protecció.

En el Catàleg es defineix com zona humida les unitats de transició entre sistemes aquàtics i terrestres, on la capa freàtica està habitualment a nivell de la superfície o prop d'ella o en casos més freqüents, on el terreny es torba cobert per aigües poc profundes.

Part de la Marjal de Gandia està inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana, a continuació es presenta el document descriptiu afectat per aquesta catalogació.

Fitxa Marjal de la Safor.pdf
 
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva