Suggeriments

RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL DE L'ESTANY. AULA NATURA

Dins del marc del Programa de Protecció i regeneració d’Espais Naturals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es va procedir en el 2006 a restaurar la zona de l’Ullal de l’Estany, zona inclosa en el Catàleg de Zones Humides de la Generalitat Valenciana.

Es va recuperar part de l’entorn de l’Ullal, uns 70.000 m2 al seu estat inicial de biodiversitat, intentant mantenir la estabilitat dels ecosistemes naturals tant aquàtic com palustre, incrementant la diversitat biològica de fauna i flora i proporcionant àrees recreatives on poder desenvolupar activitats didàctiques, científiques, culturals, etc.

Imagen

Totes les actuacions de restauració es van realitzar respectant períodes crítics en el cicle vital de la fauna que habita aquest ecosistema, sobretot l’època d’aparellament i de cria de l’avifauna.

S’han eliminat una gran quantitat d’espècies invasores tant de fauna com de flora que havien degradat l’hàbitat i que suposaven importants competidors per a la fauna i flora autòctona del nostre ecosistema. Espècies de carranc roig, tortuga de florida, gambusia, etc. s’han eliminat de l’Ullal per millorar la qualitat de l’hàbitat i afavorir el desenvolupament de la tortuga mediterrània, el carranc de riu, el samaruc, etc. Entre la vegetació invasora, s’ha eliminat una important quantitat de Ludwigia grandiflora i s’ha restaurat la zona amb la plantació d’espècies aquàtiques, palustres, arbustives i arbòries autòctones.

Imagen

S’han eliminat gran quantitat de deixalles i residus abocats per tota la zona i que provocaven important problemes de contaminació de les aigües i sòls.

S’ha millorat la qualitat de les aigües de l’ullal en certs punts, les quals estaven afectades per processos de contaminació per abocaments il•legals.

Imagen

Així mateix, s’ha implantat una senda que recorre tot l’ullal, amb la construcció de passarel•les de materials de fusta amb els seus corresponents controls de qualitat. Un observatori per a les aus i bancs i papereres integrades en l’entorn per a que els visitants puguen gaudir de l’espai.

Per a completar la funció didàctica i educativa de la restauració, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a construït un centre de visitants anomenat AULA DE LA NATURA, que permetrà que el visitant puga conèixer aspectes importants de la marjal de Gandia per a completar la visita a l’espai natural.

Vista general de l'edifici que alberga l'Aula de la Natura de la Marjal de Gandia

Imatge del contingut de l'edifici

 

Per a visitar aquest espai natural junt al seu centre d'intepretació ambiental, cal adrçar-se:

Aula Natura Marjal de Gandia
C/ Camí de L’Alqueria del Duc s/n
46730 GRAO DE GANDIA (Valencia)
Telefono: 962 84 04 23
E-mail: 
info@aulanaturagandia.es

Adreça electrònica: www.aulanaturagandia.es

 

És important reservar la visita a l'Aula de la Natura amb antelació, sobretot per a grups nombrosos, i poder així realitzar la visita a l'edifici i a l'espai natural acompanyats de monitors ambientals.

 

Localització Aula Natura i Ullal de l'Estany i de la Perla

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva