Suggeriments

LA XARXA DE CAMINS RURALS DE GANDIA

El manteniment de la xarxa de camins rurals és una prioritat per permetre tant el desenvolupament econòmic del sector agrícola com la intercomunicació entre els diferents nuclis de població del terme de Gandia. Per assegurar la seua plena utilitat es realitzen tasques diàries d'adequació, manteniment i millora.

Durant 2008 es va realitzar el primer inventari georeferenciat de camins rurals del terme de Gandia. Les conclusions d'aquest treball estan servint per a una millor planificació del servei. Aquest estudi està disponible, baix demanda, en el Departament de Promoció Econòmica.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva