Suggeriments

L'EMPRESA EN GANDIA

La situació econòmica de la ciutat de Gandia es caracteritza pel predomini del sector serveis que engloba actualment un 78.5% del total de les empreses de la ciutat. El teixit empresarial gandià s'inclina clarament a la xicoteta i mitjana empresa. Més del 70% de les empreses de la ciutat presenten una mitjana de 2.8 treballadors/es, taxa lleugerament inferior a la mitjana de la Comunitat Valenciana. No obstant això, comptabilitzant els treballadors/es per compte propi (els autònoms), el percentatge de xicotetes i mitjanes empreses i micropymes ascendiria al 97.3%. Cal assenyalar que hi ha una important presència de grans empreses, ja que el 2.7% de les empreses tenen més de 250 treballadors/es, una xifra significativament major que en la resta de la Comunitat Valenciana.

La forta concentració de població, empreses, comerços i serveis a Gandia, fa que els diferents sectors tinguen una representativitat important i diferencial al de la resta de les poblacions de la comarca. El desenvolupament econòmic de Gandia es caracteritza pel gran dinamisme presentat en els últims anys en què l'atracció comercial i diversitat de l'activitat turística són les principals protagonistes. No obstant això, el creixement industrial manifesta asincronies destacables. La ciutat de Gandia presenta una capacitat d'inversió favorable a pesar que el creixement net és negatiu. L'explicació és clara: s'estan produint processos de modernització en les empreses ja ubicades però les implantacions de noves empreses són limitades.

Les activitats comercials majoristes en la ciutat de Gandia inclouen valors en creixement constant, amb un 20,6% de variació entre 2000 i 2005 la qual cosa significa un augment rellevant de l'índex comercial en els anys analitzats. En l'actualitat compta amb 416 activitats referenciades.

Xifres de l'empresa a Gandia: L'Observatori (Informació socioeconòmica de Gandia i La Safor)

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva