Suggeriments

L'HÀBITAT AL FINAL DEL NEOLÍTIC, FA UNS 5.000 ANYS

 
DE LA COVA AL LITORAL: NOUS EMPLAÇAMENTS DE L'HÀBITAT
L'explotació del mitjà i, sobretot el creixement de les activitats agrícoles i ramaderes al llarg del Neolític, va suposar un procés gradual d'expansió per a l'home, buscant terres més productives i nous emplaçaments per al seu lloc d'hàbitat: les planes litorals.
 
CARACTERÍSTIQUES DELS POBLATS:
La necessitat d'emmagatzemar les collites va motivar que, en els camps de cultiu o en els mateixos poblats, s'excavaren dipòsits subterranis en els quals es conservaven els productes agrícoles. Aquests elements estructurals, les sitges, han arribat als nostres dies amb molta més facilitat que un altre tipus de construccions, i conserven importants restes materials per conèixer millor les formes de vida prehistòriques.
Fins ara, eren coneguts jaciments d'aquest períodes en diverses coves de la Safor: Cova de l’Abismi (Gandia), Cova del Racó Tancat (Gandia), Cova Negra (Gandia), etc. Els jaciments d'aquesta època en el pla són molt més escassos, l'absència de restes d'estructures en superfície fa difícil la seva localització. L'expansió urbanística i les obres públiques dels últims anys, han posat al descobert una sèrie de jaciments en la plana litoral que ens ajuden a completar la informació que havia d'aquest període.
 
NOUS JACIMENTS A L'AIRE LLIURE A LA SAFOR:
Jaciments interpretats com a poblats: camps de sitges i fosses relacionades amb fons de cabanyes.
- Jaciment de Beniteixir, a Piles.
- Jaciment de Sant Andreu – La Vital, a Gandia.
- Jaciment de la Partida de Sant Josep, a Oliva.
En altres jaciments a l'aire lliure, com el del Barranc dels Covatelles (Oliva), les grans quantitats de petxines trobades suggereixen l'existència d'un taller defabricació d'elements d'adorn.
Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva