Suggeriments

JOVENTUT I OCUPACIÓ 

Una de les accions més encoratjadores i dels reptes que es planteja a l'Administració local i a l'Administració Educativa és l'orientació dels joves cap als estudis superiors i també cap als nous perfils professionals, al món del treball.

Per a aquells estudiants que no volen eixir del sistema educatiu i encara no han aconseguit el graduat en l'E.S.O o es veuen en l'obligació d'abandonar-lo per edat, l'Administració educativa ha dissenyat una sèrie de programes que se s'anomenen Programes de Qualificació Professional Inicial (P.Q.P.I.), que permeten per una banda, adquirir una sèrie de coneixements teòrics i pràctics tant per a realitzar treballs a nivell inicial (aprenent) com també acabar els estudis obligatoris i poder treure's el graduat en l'E.S.O. Aquests programes substitueixen els antics Programes de Garantia Social que tenien una durada d'un curs acadèmic.

Per a aquells estudiants majors de 17 anys que no han acabat l'E.S.O. o han abandonat els estudis un temps, estan treballant i i volen tornar per a obtindre el graduat, ho poden fer a la F.P.A. Jaume I de Gandia, en horari de vesprada.

Per a aquells estudiants que volen definitivament entrar en el camp laboral, a la ciutat hi ha una sèrie d'entitats i organismes que ofereixen una variada oferta de programes de formació ocupacional o bé formació no reglada que capacita per realitzar diferents perfils professionals.

CDT ALQUERIA DEL DUC
Camí Vell de l'Alqueria, s/n - 46730-GANDIA
Teléfono: 96 2845858 - Fax: 96 2844805
Centre de formació d'hostaleria i restauració situat en l'Alqueria del Duc (Grau).

 

Centro de Información y Formación (C.I.F.P.)
Tf.: 96 282 96 80
Centre oficial de formació i ocupació de la Conselleria d'Ocupació. Realitza diversos cursos homologats que capaciten per a moltes famílies professionals diferents i molts sectors productius.

CSI-COM
C/. Fundació Vicent Ferrer, 6; 46701 GANDIA
Tf.: 96 295 96 97 - Fax.: 96 295 96 83

mail csi-com@gandia.org
Centre municipal de formació i ocupació de l'Ajuntament de Gandia.


Centres de formació GARCIA-IBÁÑEZ
C/. Joan Ramón Jiménez, 19 - 21 46701 Gandia
Telf. 96 287 14 94 
www.garcia-ibañez

Baixa't el .pdf i tindràs tota l'oferta de programes i dels instituts que els ofereixen. Descargar

 


 

PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

 

QUÈ SÓN

Una acció formativa de caràcter teoricopràctic que capacita per a l'exercici qualificat d'una professió, l'accés a l'ocupació i/o la reincorporació al sistema educatiu.

ESTAN DIRIGITS A

Joves entre 16 i 21 anys que, o bé corren el risc d'abandonar l'ensenyament reglat, o bé ja ho han fet sense haver aconseguit els objectius de l'Educació Secundària Obligatòria. L'edat d'inici pot avançar-se als 15 anys complint determinats requisits.

TENEN UNA TRIPLE FINALITAT

  1. Obtindre, almenys, una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
  2. Afavorir el desenrotllament positiu i la maduració dels joves per mitjà d'un clima educatiu de suport i orientació.
  3. Completar la formació bàsica per a possibilitar la superació de la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, o si és el cas, l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA MODULAR I CERTIFICAT

PRIMER NIVELL: En ell es cursen els mòduls específics professionals i els formatius de caràcter general. Pot tindre la duració d'un o dos cursos, segons modalitat. Superat aquest nivell l'alumnat obté una Certificació Acadèmica que li dóna dret a:

  • Acreditació de les competències professionals de la qualificació o qualificacions cursades.
  • Convalidació de la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
  • Accés al segon nivell.

SEGON NIVELL: En ell es cursen els mòduls que condueixen a l'obtenció del títol de Graduat Escolar en E.S.O. i mòduls específics complementaris de la qualificació ja obtinguda en el primer nivell.

MODALITATS

AULES I AULES POLIVALENTS
Està dirigida a joves escolaritzats. S'imparteix en centres docents públics i concertats autoritzats i la seua duració és de 2 cursos.

TALLERS I TALLERS POLIVALENTS
Està dirigida a joves, preferentment, desescolaritzats. S'imparteix en entitats sense ànim de lucre, ens territorials i centres docents. La seua duració és d'un curs.

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL ESPECIAL
Va dirigida a joves amb necessitats educatives especials, temporals o permanents, el nivell d'autonomia del qual els permeta realitzar aquesta  acció formativa i accedir i mantindre un lloc de treball. S'imparteix en centres docents i en entitats especialitzades. Dura dos cursos.

Suposen la formació en qualificacions professionals de nivell 1 com ara "Auxiliar de perruqueria", "Ajudant de cuina", "Activitats auxiliars en vivers, jardins i parcs", "Reparador de calçat i marroquineria i creació de xicotets articles d'albarderia" , etc.

 

Els PQPIs a GANDIA i altres localitats per al curs 2012-2013

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva