Suggeriments

INTRODUCCIÓ

DEFINICIÓ:

L'Atenció Primària és el primer nivell d'Atenció al ciutadà, una atenció personalitzada que permet l'entrada al sistema públic de Serveis Socials.
L'Atenció Primària garanteix l'escolta activa de cada situació personal, familiar i/o col•lectiva i analitza les necessitats i problemàtiques plantejades coparticipant en la recerca d'alternatives de solució, aborda les situacions de crisi sociopersonals i sociofamiliars des de la prevenció, assistència i rehabilitació en tots els àmbits de la societat. S'analitza cada problemàtica per poder activar la xarxa d'ajuda social i familiar, a derivar al recurs especialitzat idoni.

Aquest servei està dirigit a la població en general i en particular a aquelles persones, famílies i grups que ho requerisquen.

PRESTACIONS I PROGRAMES:

  • Informació, Orientació i Assessorament.
  • Atenció a les necessitats Bàsiques.
  • Gestió i Tramitació de prestacions, recursos i serveis.
  • Serveis Domiciliaris.
  • Convivència; Clubs de convivència de Majors
  • Cooperació Social.
  • Inserció Social.

PROCEDIMENT:

Per accedir als Serveis Socials d'Atenció Primària, el ciutadà ha de dirigir-se al Centre Social de Zona, que li corresponga.

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva