Suggeriments

PRESSUPOST - INGRESSOS

PRESSUPOST GENERAL
RESUM PER CAPÍTOLS
2017
INGRESSOS
   
CCAPÍTOL 
1IMPOSTOS DIRECTES42.787.901,23
2IMPOSTOS INDIRECTES2.200.560,67
3TAXES I ALTRES INGRESSOS9.465.704,58
4TRANSFERÈNCIES CORRENTS16.485.650,00
5INGRESSOS PATRIMONIALS710.542,94
6ALIENACIÓ D'INVERSIONS0,00
7TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL0,00
8ACTIUS FINANCERS100.000,00
9PASIUS FINANCERS36.947.940,58
 TOTAL108.698.300,00

 

Pressupos 2017 resum

Pressupost Ingresos 2017

Exercici 2016

Pressupost 2016 resum

Pressupost ingresos 2016

 

 

Exercicis anteriors

Pressupost ingressos 2014

Pressupost ingressos 2013

Pressupost ingressos 2012

Pressupost ingressos 2011 

Pressupost ingressos 2010

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva