Suggeriments

INFORME TRÀNSIT PER ZONES I HORARIS

♦Mobilitat global en dia laborable mig d´hivern.
Els residents realitzen un total de 203.664 desplaçaments al llarg d´un día laborable mig.

 

 

♦Gràfic Repartiment motoritzats i no motoritzats:

 

 

♦Viatges per modes de Transport:

 

 

 ♦Repartiment per motius de viatge de la mobilitat global:

 

 

 

 ♦Tráfico

El nombre total de trajectes en vehicle privat en un dia laborable d´hivern en la ciutat de Gandia es de 126.051.
D´aquests, 91.990 son produits per els residents en la ciutat de Gandia y els 34.062 restants son d´usuaris externs a la ciutat.
En estiu el nombre de vehicles totals en un dia laborable es de 183.359 (+45%/hivern) dels que 92.780 es generen en el Grau-Platja.
Variació hivern-estiu del volumen de tránsit generat per árees (en un dia laborable veja gràfic)

 

 

Principals circulacions diaris en dia d'Hivern (núm. vehicles):

 

 

♦Principals circulacions diàries en dia d'Estiu (núm. vehicles):

 

 

♦Assignació Període Punta Matí:

 

 

♦Assignació Període Punta Vesprada:

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva