Suggeriments

INFORMES D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

 

Informes d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i sostenibilitat financera (deute públic i morositat)

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

PRORROGA PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST  2016

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

 

PRORROGA PRESSUPOST  2015

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST 2014

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva