Suggeriments

JUNTA DE GOVERN DE LA CIUTAT DE GANDIA

 

Òrgan col·legiat de govern executiu municipal. La formen l'alcaldessa i els regidors que aquesta designe lliurement, en un nombre no superior a un terç del total d'aquests. Actualment, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, està composta per huit membres.

 

Exerceix les funcions que li encarreguen expressament les lleis i les que li delegue l'Alcaldessa o el Ple. (Decret 3909/2015).

Creació:

Per decret d'Alcaldia núm. 3604 de 17 de juny de 2015, modificat pel decret núm. 3842 de 2 de juliol de 2015, es nomenen als següents membres de la Junta de Govern Local:

 

President:

Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE)

Vocals:

Sr. Miguel Angel Picornell Canut (PSPV-PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE)
Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE), regidor secretari titular de la Junta de Govern Local.
Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA)
Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA), regidora secretària suplent de la Junta de Govern Local.
Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA)
Sra. Alícia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA)
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA)
 


 

AJUNTAMENT DE GANDIA LEGISLATURA 2015-2019

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva