- Anunci:L’Ajuntament de Gandia iniciarà els tràmits per a la concessió administrativa del Centre Esportiu del Grau. Per eixe motiu modificarà el Reglament d’Instal·lacions Esportives  per donar cobertura al model de gestió indirecta mencionat.

- Anunci:L´Ajuntament de Gandia iniciarà els tràmits per a l´aprovació del Reglament d´Esdeveniments Esportius de la Ciutat de Gandia. Per eixe motiu aprovarà l´inici del procediment d´aprovació de l´esmentat reglament.

"-ANUNCIO:Es fa públic per a tots aquells col·lectius que els puga interessar el Reglament d'Esdeveniments Esportius perquè fora el cas puguen presentar en este Servei d'Esports els sugeriments que estimen oportunes."

Telef. Oficines 96 295 96 96 - Reserves 96 295 96 75 - esports@gandia.org - Centre Piscina del Grau 962841169 -Restaurant Poliesportiu Salva  695240392

INFORMACIÓ GENERAL INFORMACIÓ GENERAL

- Anunci:L’Ajuntament de Gandia iniciarà els tràmits per a la concessió administrativa del Centre Esportiu del Grau. Per eixe motiu modificarà el Reglament d’Instal·lacions Esportives  per donar cobertura al model de gestió indirecta mencionat.

- Anunci:L´Ajuntament de Gandia iniciarà els tràmits per a l´aprovació del Reglament d´Esdeveniments Esportius de la Ciutat de Gandia. Per eixe motiu aprovarà l´inici del procediment d´aprovació de l´esmentat reglament.

"-ANUNCIO:Es fa públic per a tots aquells col·lectius que els puga interessar el Reglament d'Esdeveniments Esportius perquè fora el cas puguen presentar en este Servei d'Esports els sugeriments que estimen oportunes."

Telef. Oficines 96 295 96 96 - Reserves 96 295 96 75 - esports@gandia.org - Centre Piscina del Grau 962841169 -Restaurant Poliesportiu Salva  695240392

AGENDA
No hi ha resultats.