Suggeriments

CASAR-SE 

El matrimoni, siga civil o catòlic, és la unió de dues persones d'acord amb allò que s'ha previst per la llei, per la qual es crea un vincle de vida en comú del que se'n deriven conseqüències jurídiques d'àmbit personal i econòmic

Matrimoni Civil a l'Ajuntament de Gandia
Tràmits, passos a seguir, documentació necessària i altres observacions

Expedient per a la celebració de matrimoni en el Registre Civil
Sol·licitud de certificat de matrimoni

Unions de fet a l'Ajuntament de Gandia
Tràmits, passos a seguir, documentació necessària i altres observacions

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva