Suggeriments

IBI - IMPOST BÉNS IMMOBLES

Explicació de l'impost

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un impost enquadrat en el sistema tributari local d'Espanya, d'exacció obligatòria que grava el valor de la titularitat domicilial i altres drets reals que recaiguen sobre béns immobles localitzats al municipi.

Als efectes de l'impost tenen la consideració de béns immobles urbans (IBIU), rústics (IBIR) i de característiques especial (IBIE).

Normativa
Període de Pagament 
Tràmits 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva