Suggeriments

INFORMACIÓ GENERAL 

L'Ajuntament de Gandia, amb l'objectiu de seguir avançant en polítiques actives d'accés a l'habitatge ha posat en marxa a la nostra ciutat un conjunt d'iniciatives tendents a fer efectiu el dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

  • La promoció d'habitatges protegits de nova construcció, en distints règims d'accés, a través d'operadors públics i privats, derivat del PLA MUNICIPAL DE L'HABITATGE o procedent de STOCK.
  • Informar de les diverses AJUDES EN MATÈRIA D'HABITATGE a que poden acollir-se els ciutadans.
  • Confeccionar i mantenir accions d'erradicació d'habitatge precari a través de PROGRAMES DE REMODELACIÓ URBANÍSTICA amb reallotjament per als afectats.
  • Intermediació entre oferta i demanda d'habitatge en lloguer a preu assequible i amb garanties, a través de "LA BORSA D'HABITATGE EN LLOGUER"
  • Actuar sobre edificis en mal estat, antics i amb problemes d'accessibilitat, en el marc de projectes de rehabilitació amb finalitat social, "PLA DE MILLORA".
  • Ajudes tendents a garantir el manteniment de l'ús de l'habitatge per aquells propietaris amb problemes hipotecaris, a través del programa SOS-VIVENDA.
  • La creació d'empreses públiques municipals tals com Iniciatives Públiques de Gandia i l'Agència d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, SL, per tal de gestionar i fer efectives les esmentades actuacions.

Oficines d'Habitatge Municipal

Agència Municipal d'Habitatge
Tlf. 96.295.95.27

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres: 8:30 a 14'00 h.

Dilluns (Vesprada): 17'00 a 19,00 h.


 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva