Suggeriments

PRESSUPOST - DESPESES

PRESSUPOST GENERAL
RESUM PER CAPÍTOLS
PRORROGAT PER 2016
DESPESES: Resum per capítols
1DESPESES DE PERSONAL21.473.000,00
2BÉNS CORRENTS I SERVEIS26.921.000,00
3DESPESES FINANCERES1.907.190,00
4TRANSFERÈNCIES CORRENTS2.201.000,00
5FONS DE CONTINGÈNCIA289.590,00
6INVERSIONS REALS200.000,00
7TRANSFENCIAS DE CAPITAL0,00
8ACTIUS FINANCERS100.000,00
9PASSIUS FINANCERS22.801.610,00
 TOTAL75.893.390,00

 

Exercici 2015 (Pressupost prorrogat de 2014)

Decret pròrroga pressupost

 

Exercici 2014  (Aprovat  BOP  6-2-2014)

Pressupost 2014 resum

Pressupost despeses 2014 aplicacions pressupostaries

 

Exercici 2013


Pressupost 2013 resum

Pressupost despeses 2013 aplicacions pressupostaries


Exercici 2012

Pressupost 2012 resum

Pressupost despeses 2012 aplicacions pressupostaries

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva