Suggeriments

A Gandia Junts, Pel diàleg, la solidaritat intergeneracional i l'aprenentatge al llarg de la vida.

 
TRÍPTIC INFORMATIU
 
Que és “A Gandia Junts”?

És un projecte de Solidaritat Intergeneracional que es farà efectiu a través del diàleg i la participació en projectes d'intercanvi de valors, capacitats, coneixements i experiències entre generacions, que pren com a marc l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.
 
Per què “A Gandia Junts”?

Basant-se en l'observació i diagnòstic de la distintes zones de la localitat centrant-nos en la realitat social comunitària que es fa des del Departament de Benestar Social. Junt amb el Departament de Voluntariat i Mediació s'ha considerat necessari posar en marxa esta experiència, l'origen del qual naix i es fonamenta en la necessitat de mobilitzar recursos al mateix temps que portar a terme una acció transversal dins de l'administració per a posar en pràctica el que pot significar l'acció voluntària en la nostra ciutat quant a Capital Humà per a construir una convivència solidària i una ciutat cohesionada.
 
En el vessant comunitari del nostre treball es troba este programa que invita a participar a tota la població. El nostre objectiu és conscienciar a la comunitat de la necessitat de la seua participació per a aconseguir una Gandia millor, més justa i més solidària. La Gandia que hem de construir entre tots.
 
….Com diu la frase textual de la Fundació “CAMIÑA SOCIAL” : ”Una de les més belles compensacions que oferix la vida és , que ningú pot tractar sincerament d'ajudar a algú sense que al mateix temps , s'ajude a si mateix”
 
Així, doncs entenem per acció voluntària aquella que:
 
És una opció individual producte d'una reflexió i postura ètica coherent. El seu principal objectiu és la solidaritat amb la societat.
 
Suposa una resposta social imprescindible, un compromís individual i al mateix temps comunitari, una rebel·lia que trenca els murs invisibles de la marginació i torna l'esperança a persones que van quedar deslligades de l'oportunitat de tindre una vida digna.
 
Es realitza sense cap contraprestació econòmica .
 
Dóna cabuda a qualsevol iniciativa o acció que responga a uns fins prèviament definits.
 
No cap discriminació, qualsevol persona té el seu lloc en el desenrotllament de l'acció.
 
Complementa i realitza accions que no desenrotllen els poders públics.
 
 
Es basa en la solidaritat i l'altruisme.
 
No substituïx el  treball remunerat.
 
Necessitem millorar les relacions intergeneracionals i situar als nostres majors com un repte de futur:
 
Perquè hi ha relació directa entre “qualitat de vida” i “qualitat de jubilació” o envelliment actiu.
 
Perquè el “temps” és un bé imprescindible en la nostra societat, del que els jóvens no disposen i del que disfruten els majors.
 
Perquè disposem de pocs models de referència per a utilitzar-los com a recursos.
 
Perquè entre majors i jóvens és més el que ens separa que el que ens unix.
 
Perquè és l'origen de conflictes greus en la família i en la societat.
 
Perquè en una societat com la nostra resulta molt difícil establir el diàleg i més entre diferents.
 
Perquè Espanya és el país occidental en què més han canviat els valors i les formes de vida en els últims vint-i-cinc anys.
 
Perquè l'ús de les noves tecnologies, és un element diferenciador de generacions.
 
Perquè vivim en un model de societat productiva i opulenta, que ha convertit, l'edat, en un criteri de segregació i discriminació 
 
 
Tot això ens obliga a dur a terme un diàleg intergeneracional.
 
Açò, suposa un procés en què amb els mateixos valors hem de mirar en la mateixa dirección, encara que lo expresemos de maneres distintes., la clau del qual és l'enteniment i/o comprensió de l'altra generació.
 
Ens pot permetre millorar la qualitat de vida i potenciar l'aprenentatge permanent compartint competències, habilitats, coneixements.
 
Ens trobem a les portes del 2012, any en què se celebrarà a nivell europeu la Solidaritat Intergeneracional., volem arribar a ell potenciant punts d’encontre amb persones de distintes edats a fi de poder transmetre, d'unes generacions a altres,   valors, inquietuds, coneixements. És per la qual cosa que Gandia, a través del Departament de Benestar Social i del de Voluntariat, brinda l'oportunitat de col·laborar en un projecte de solidaritat intergeneracional.
 
Què és el que volem?

Millorar la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans de Gandia.
 
Potenciar l'aprenentatge permanent, compartint coneixements, habilitats i competències de les persones.
 
Facilitar la solidaritat intergeneracional.
 
Reprendre valors de ciutadania, veïnat, ajuda mútua, comunitat.
 
Com?
Comencem amb aquests programes…
 
1.- “ESCOLTA'M”
 
Persones majors que actuen com a mentors/tutors d'adolescents i/o jóvens en situació de fracàs escolar, i/o abandó de l'escola, a fi de recuperar-los per a la formació i ajudar-los, aconsellar-los per a construir el seu projecte de vida.
 
2.- RECUPERACIÓ D'HISTÒRIES DE VIDA
 
Persones majors que viuen en residències o acudixen a centres de dia, són entrevistades per altres persones de qualsevol edat, des de jóvens fins a majors, a fi de reconstruir la seua història de vida. Les entrevistes giraran entorn de les experiències viscudes pels ancians en qualsevol de les etapes de la seua vida i relacionades amb la nostra ciutat, a fi de transmetre'ns com era la Gandia d’abans i què canvis han viscut, cóm poden orientar-nos en el nostre futur, etc., per a recuperar costums, tradicions, records, etc. Amb tot això s'editarà un llibre i gravarà un vídeo. Començarem amb l'arxiu municipal de Gandia l’ “Arxiu històric de la veu”.
 
3.- AJUDA A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR DE LA GENERACIÓ INTERMÈDIA
 
Les persones majors ajuden als pares/mares en els temps de vacacions escolars en què estos treballen, a atendre els seus fills en ludoteques. Els majors actuaran de monitors, sent formats en primer lloc i després, estaran recolzats per monitors especialitzats. Prepararan activitats de repàs escolar, oci i temps lliure, transmissió d'històries i jocs tradicionals, etc.
 
4.- REPRESENTACIÓ DE TITELLES I MÚSICA TRADICIONAL EN EL CARRER
 
Les persones majors participaran en teatrets al carrer en distints llocs de la ciutat, s'escenificaran obres d'escriptors valencians o contes tradicionals. També es podran representar actuacions musicals de majors i jovens al voltant de la música de la Safor o aquella que els abellisca. Podrà representar-se inclús en locals d'oci de la ciutat, cafeteries, hotels, en festes privades, etc., les quals subvencionaran l'activitat.
Participar amb les bandes dels diferents districtes, en les festes veïnals de qualsevol barriada.
5.- LECTORS SOLIDARIS
 
Persones majors o jóvens acudixen a persones en situació de dependència i que no poden o no saben llegir, per a llegir-los novel·les, poesia, la premsa, revistes, etc.
 
6.- FORMACIÓ EN L'ÚS DE NOVES TECNOLOGIES
 
Persones majors, prèviament formades en l'ús de noves tecnologies, formen a associacions d'immigrants, de dones, etc. En l'ús de les noves tecnologies. Podrien inclús anar a hospitals on hi ha xiquets malalts de llarga estancia.
 
7.- RECUPERACIÓ DE RECEPTES DE CUINA TRADICIONAL I ORGANITZACIÓ/ECONOMIA DOMESTICA
 
Persones majors compartixen les seues receptes tradicionals i la forma d'organitzar-se en la compra i la cuina a fi de mostrar com duien a terme l'economia domèstica. Explicaran les seues receptes a jóvens que estudien, Auxiliar de cuina, a dones estrangeres, a dones i hòmens que desitgen conéixer com s'organitzaven antany les dones perquè arribe a fi de mes el pressupost assignat per al menjar de la família. La repercussió d'este programa podrà arribar fins a editar un llibre, ser gravat i emés per TV Gandia, i inclús que les receptes es publiciten i se servisquen en restaurants de la ciutat col·laborant en la subvenció de l'activitat.
 
8.- OFICIS
 
Persones majors expliquen l'experiència de vida de les seues respectives ocupacions laborals amb la finalitat de despertar vocacions entre jóvens que encara no han descobert la seua.
 
9.- APRENENT A APENDRE
 
Grups de dones amb diversitat cultural i generacional, que es reuneixen als Centres Socials dels barris per a compartir aprenentatges.
 
10.- DIFUSIO ORDENANÇA DE CONVIVENCIA
 
Es vol fer partícip a la ciutadania de les normes de convivència que ens permetran construir una ciutat millor. Una Gandia per a tots.
 
11.- PATRIMONI CULTURAL
 
Pretén a més de completar la formació de les persones grans, aprofitar els coneixements que nomes ells tenen i que facen de transmissors del patrimoni dels gandians, així com de la nostra cultura.
 
ALTRES........
 
Localització Física

Ens trobem en l'edifici Tossal, al carrer Tossal número 8, Gandia 46701.

Telèfon 96 295 95 00.

 

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva