Suggeriments

GANDIA, CIUTAT DEL CONEIXEMENT

La difusió de la societat de la informació és una de les prioritats de l'Àrea de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament, que treballa des de fa anys per aconseguir que els ciutadans i ciutadanes de Gandia formen part activa de la societat del coneixement, en la que l'ús de les noves tecnologies no sols permeta l'accés a més i millors recursos i serveis, sinó que contribueixca al mateix temps a disminuir les desigualtats.

Un dels principals problemes de hui en dia és l'anomenada fractura digital que provoca que una part de la ciutadania quede exclosa de la societat de la informació, no sols degut als condicionants de tipus socioeconòmic, sinó també a altres factors relacionats amb l'edat i el gènere.

La formació i la informació sobre les noves tecnologies s'han fet imprescindibles per a arribar a ser una societat competitiva, capaç d'assumir els nous reptes tecnològics, més rica i cohesionada socialment.

El present i el futur de la nostra ciutat passa per una plena integració de la tecnologia en tots els processos, des dels més innovadors fins als més quotidians.En aquest sentit, i en el marc d'una estratègia general complementària amb processos de modernització interna del propi Ajuntament, l'àrea de Promoció Econòmica ha establit un Pla d'Integració de Gandia en la SIC amb els objectius següents:

  • Difondre informació sobre l'ús de les NTIC per part de la ciutadania i el sector empresarial.
  • Promoure l'ús de les NTIC entre les empreses i la població, contribuint a la reducció de la escletxa digital.
  • Dissenyar i promoure accions formatives encaminades a instruir en l'ús i potencial de les NTIC.
  • Fomentar l'ús de les NTIC per a l'accés a la formació i l'adquisició de capacitats, especialment entre col•lectius específics de població.

Imagen

Abrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nuevaAbrir enlace en ventana nueva