CARRER SAGRAT COR DE JESÚS

URBANITZACIÓ DEL CARRER SAGRAT COR DE JESÚS

El projecte d'Urbanització del carrer Sagrat Cor de Jesús tracta de minimitzar la presència del trànsit, amb la finalitat de crear un espai de serveis i usos predominantment per a vianants, a la recerca d'un entorn públic segur, que promoga llocs d'intercanvi i trobada social.

Mitjançant la urbanització del carrer es pretén aconseguir que el traçat s'adapte a la topografia existent, tractant de minimitzar el moviment de terres, així com utilitzar l'ús abundant de vegetació autòctona, especialment arbres d'ombra que protegeixin els espais en els dies calorosos i que deixen pas als raigs solars en els dies freds hivernals, plantes rastreres i enfiladisses a les zones ornamentals.

Síntesi:

El nou disseny del carrer Sagrat Cor de Jesús respon a la condició d'àrea periurbana, ja que actua com a zona de transició entre dos ambients, com són la forma urbana del barri de Santa Anna i el paisatge de vessant a la muntanya de Santa Anna .

En aquest sentit el carrer presenta una doble funció de porta i barrera. Es tracta d'un lloc on s'alternen estructures físiques brusques que operen com una eficaç pantalla de protecció que tendeix a afavorir els desplaçaments longitudinals al llarg de la vora.

El projecte del carrer es concep així com una via d'entrada al parc, com un boulevard naturalitzat i que conforma un espai mixt de trobada, en què la naturalesa de muntanya s'aproxima a l'urbà i que el urbà s'aproxima a la muntanya, produint-se un punt de contacte i d'intercanvi entre els dos ecosistemes.

L'empresa adjudicatària de les obres, per un valor de 2.463.912,61 euros, és la unió temporal d'empreses la UTE URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.L. i DUCAL URBANA, S.L.

  

31 Decembre 2012
31 Decembre 2012  
30 Decembre 2012
30 Decembre 2012  
29 Decembre 2012
29 Decembre 2012  
28 Decembre 2012
28 Decembre 2012  
27 Decembre 2012
27 Decembre 2012  
26 Decembre 2012
26 Decembre 2012  
25 Decembre 2012
25 Decembre 2012  
24 Abril
24 Abril  
23 Abril
23 Abril  
22 abril
22 abril  
21 Abril
21 Abril  
20 Abril
20 Abril  
19 Abril
19 Abril  
18 Decembre
18 Decembre  
17 Decembre
17 Decembre  
16 Decembre
16 Decembre  
15 Nov. Dec.
15 Nov. Dec.  
14 Nov. Dec.
14 Nov. Dec.  
13 Nov. Dec.
13 Nov. Dec.  
12 Oct. Nov.
12 Oct. Nov.  
11 Oct. Nov.
11 Oct. Nov.  
10 Oct. Nov.
10 Oct. Nov.  
9 Oct. Nov.
9 Oct. Nov.  
8 Oct. Nov.
8 Oct. Nov.  
7 Oct. Nov.
7 Oct. Nov.  
6 Sep. Oct.
6 Sep. Oct.  
5 Sep. Oct.
5 Sep. Oct.  
4 Sep. Oct.
4 Sep. Oct.  
3 Sep. Oct.
3 Sep. Oct.  
2 Sep. Oct.
2 Sep. Oct.  
1 Sep. Oct.
1 Sep. Oct.