PARC PERIURBÀ

PARC PERIURBÀ DE SANTA ANNA.

El nou Parc projectat, amb una extensió aproximada de 10.000 m2, s'emmarca dins la iniciativa comunitària "URBAN - Gandia", que pretén posar en valor una nova "Anella Verda" que revaloritze el paisatge interior de la ciutat en contacte amb les serres muntanyenques, i contribueixen a la regeneració urbana dels assentaments perifèrics de Beniopa i Santa Anna.

Concretament la intervenció se situa en l'espai de la vessant contígua al Barri de Santa Anna i que el connecta amb el Mirador de Federico Garcia Lorca ubicat a la Muntanyeta del mateix nom.

Així el nou Parc s'estableix en continuïtat amb les places de Santa Anna i de l'Esperança (Plaza Inclinada, en procés de remodelació) i nou carrer Sagrat Cor de Jesús. Proposa un espai verd únic, estructurat a partir d'una seqüència espacial de plaça – passeig – parc - bosc, formant un sòl i unificat espai públic, amb accessibilitat universal, que facilita l'aproximació de la ciutadania a aquestes àrees verdes ubicades al límit de la gran ciutat.

El nou Parc es concep com una àrea frondosa, heterogènia, densament arbrada i coberta amb entapissants i rastreres umbrófiles que reprodueix les condicions ambientals del bosc mediterrani, i també es proposa com un esdeveniment dedicat a l'exploració de la complexa relació entre el cos, la salut i el paisatge.

Per al seu desenvolupament, es pren com a referència el proper pinar de l'Ermita de Santa Anna, que a més de ser un dels enclavaments de major índex de naturalitat de la Comunitat Valenciana, constitueix un fidel exponent dels Boscos madurs de la Safor, i que la nova zona verda proposada pretén estendre i prolongaral seu vessant, recreant tots els seus ecosistemes vegetals.

Així, es propugna un espai verd de màxima heterogeneïtat, que incorpora diversos sectors vegetals i que es tradueix perceptivament en una combinació dels diferents ecosistemes mediterranis.

Carrascars, rouredes, alcornocals, sabinars, olivars, pinedes, matolls i plantes medicinals. Aquest bosc forestal mediterrani generarà un microclima amb condicions de temperatura més moderades que afavorirà el confort ambiental.

  

27 Abril
27 Abril  
26 Abril
26 Abril  
25 Abril
25 Abril  
24 Març
24 Març  
23 Març
23 Març  
22 Març
22 Març  
21 Març
21 Març  
20 Març
20 Març  
19 Febrer
19 Febrer  
18 Febrer
18 Febrer  
17 Febrer
17 Febrer  
16 Febrer
16 Febrer  
15 Gener
15 Gener  
14 Gener
14 Gener  
13 Gener
13 Gener  
12 Decembre
12 Decembre  
11 Decembre
11 Decembre  
10 Decembre
10 Decembre  
9 Decembre
9 Decembre  
8 Decembre
8 Decembre  
7 D. Cartel
7 D. Cartel  
6 Novembre
6 Novembre  
5 Novembre
5 Novembre  
4 Novembre
4 Novembre  
3 Novembre
3 Novembre  
2 Novembre
2 Novembre  
1 Novembre
1 Novembre