"ELS ACCESSOS" A SANTA ANNA

Seguiment de l'Obra: 

Els accessos a Santana, situats en la zona d'influència del Barranc de Beniopa i que esta inclosa dins de la Iniciativa URBAN Gandia, esta pensada per al benefici tant del districte de Santana com de Beniopa.

Les obres corresponen al tractament superficial i la millora urbana del Carrer Natzaret del districte de Beniopa, així com la millora dels accessos a Santa Anna.

Es tracta d'una de les últimes actuacions de la iniciativa Urban i permetrà convertir al districte de Santa Anna, en un punt estratègic de la ciutat, gràcies als projectes Municipals que la Iniciativa Urban Gandia esta escometent cofinançats amb els fons FEDER de cohesió de la Comunitat Econòmica Europea.

L'obra ha sigut adjudicada a l'empresa COPRUSA SA, per un import de 528.500 euros i disposa d'un termini d'execució aproximat de 5 mesos.

Amb esta actuació, s'aconseguix donar una solució de continuïtat a la resta d'obres incloses en el Programa Iniciativa URBAN i que formen part del Pla Director de Millora Paisatgística i Imatge Urbana del Barranco de Beniopa.

Es dóna continuïtat al carrer Barranc, per mitjà d'un tractament superficial, consistent en la substitució i renovació de les voreres, enllumenat públic, i connexions d'aigua potable posant així punt final a aquest projecte o com també l'hem cridat Iniciativa URBAN Gandia 2007-2013 en el seu aspecte urbanístic.

L'objectiu de contribuir a la millora i la dinamització dels barris de Beniopa i Santa Anna, tenint aquest últim unes condicions social i físicament especials, i que prompte es convertirà en un punt estratègic per a Gandia, a causa de totes les actuacions i servicis que allí s'estan duent a terme per la Iniciativa URBAN Gandia..

 

GALERIA DE FOTOS:

 

20 Nov. 2012
20 Nov. 2012  
19 Nov. 2012
19 Nov. 2012  
18 Nov. 2012
18 Nov. 2012  
17 Nov. 2012
17 Nov. 2012  
16 Nov. 2012
16 Nov. 2012  
15 Nov. 2012
15 Nov. 2012  
14 Nov. 2012
14 Nov. 2012  
13 Nov. 2012
13 Nov. 2012  
12 Nov. 2012
12 Nov. 2012  
11 Nov. 2012
11 Nov. 2012  
10 Nov. 2012
10 Nov. 2012  
9
9  
8
8  
7
7  
6
6  
5
5  
4
4  
3
3  
2
2  
1
1